• Dotace

     • Stavební úpravy v areálu školy za podpory EU

      V areálu školy dochází, ke stavebním úpravám budoucí budovy školy za finanční podpory Evropské Unie.

      Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021813

      Předmětem projektového záměru: „Snížení en. náročnosti objektu na ul. Zahradníčkova 890/21, Třebíč“, je realizace investic a opatření spočívajících ve stavebních úpravách objektu na ul. Zahradníčkova 890/21, Třebíč a v realizaci investic do vytápění a regulace otopné soustavy. Tyto investiční aktivity povedou ke snížení energetické náročnosti předmětného objektu a přispějí k úspoře konečné spotřeby energie. Realizací projektu dojde k významné trvalé úspoře spotřeby energie o 1 455,16 GJ/rok, což činí 61,7 % oproti výchozímu stavu. Projekt zahrnuje tyto dílčí investice: Výměna výplní vnějších otvorů, zateplení střechy, hydroizolace střech, realizace vytápění a MaR, zateplení fasády objektů.

      Projektový záměr je financován za podpory EU.