• Slovo ředitelky

    •  

     Dobrý den, vážení a milí čtenáři těchto webových stránek,

      

          od září 2019/2020 zahájíme třetí rok působení naší školy. Rozrůstáme se pomalu, ale jistě. V současné době už nejsme v pronájmu SPŠT, ale Základní školu Světlo držíme ve „svých rukou.“

     Zřizovatel školy Ing. Bohumil Bobek spolu se svým bratrem Petrem zakoupili celý školní areál na Demlově ulici v Třebíči od Kraje Vysočina, za což jsme všichni moc rádi. Objekt bude postupně zvelebován a modernizován.

          Pokud bych se měla ohlédnout zpět na minulý školní rok a zhodnotit jej, velice mě potěšila velkorysá spolupráce s rodiči našich žáků, kterou si nemohu vynachválit. Ať už to byla výpomoc na brigádách při zvelebování areálu školy, dovozy nebo odvozy žáků na školní akce, předčítání žákům a seznámení se zajímavou knihou či besedy se žáky na téma: Povolání rodičů.

          Těší mě, jaké máme šikovné žáky, kteří chodí do školy s chutí a nadšením. Jsou neustále zvídaví a mají radost z toho, co nového se od paní učitelky naučí.  Odměnou jim byly exkurze  na Chaloupky v Balinách, exkurze u Hasičů, beseda s Policií ČR, projekt Zdravá pětka, povídání s paní zubařkou - Jak si správně čistit zoubky, návštěvy  městské knihovny, divadelní představení, koncerty, vystoupení, karneval, výlety a na konci roku Cesta za pokladem s přespáváním ve škole. Družina také fungovala na „plné obrátky,“ že se některým dětem ani nechtělo odcházet domů.

          Mám radost, že se naší škole podařilo získat grant z MěÚ Třebíč, který nám spolufinancuje vybavení tělocvičny a také např. školní divadélko nebo folklorní tance. Zároveň jsme zapojeni do projektu Šablony II, které nám také částečně pomáhají zafinancovat aktivity školy.

          Také chci poděkovat celému kolektivu ZŠ Světlo za velké pracovní nasazení, optimismus a veselou mysl. Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli ku prospěchu školy.

          Závěrem bych popřála do nového školního roku 2019/2020  následující: „Buďme inspirativní pro ostatní, mějme v sobě hodně lásky, trpělivosti a nadhledu.“

      

      

     S přátelským pozdravem

      

     Mgr. Hana Hrozníčková

          ředitelka školy