• Slovo ředitelky

    •  

     Milé čtenářky a milí čtenáři těchto webových stránek,

     máme tu nový školní rok 2023/2024 a s ním spojené novinky a zajímavosti naší školy.

     Vzhledem k tomu, že působíme sedmým rokem, otevřeli jsme 7 tříd a naší nejpočetnější třídou je 22 přítomných prvňáčků.  

     V tomto roce již využíváme všechna tři patra budovy školy, žáci se mohou těšit na nově vybudované odborné učebny fyziky, chemie, přírodovědnou učebnu dále na vybavení polytechniky – dílen a robotiky. S tímto je spojeno i vybavení kabinetů. Ve výuce bude možno používat nejnovější technologie, modely a další didaktické pomůcky.

     V rámci digitálních kompetencí a informatického myšlení budou žáci napříč všemi předměty zainteresováni i do této oblasti.

     Díky projektu z MŠMT – šablony OP JAK, máme k dispozici školní asistentku a zajišťujeme inovativní vzdělávání v rámci školní družiny. Děti zábavnou a badatelskou formou řeší různé úkoly, tvoří projekty, poslechnou si besedy se zajímavými lidmi a zažijí spoustu zábavy.

     Pro rodiče našich žáků, kteří mají i mladší děti, co ještě nejsou školou povinné přijde vhod, že od tohoto šk. roku se základní a mateřská škola nachází v jednom objektu, což je pro rodiče logisticky jistě velmi výhodné.

     Opět nabízíme školní parlament, kde dva zástupci za každou třídu (4. - 7. ročníku) řeší s vedením školy organizační záležitosti dle možností a aktivně se zapojují do dění ve škole.

     Tím, že se škola neustále rozrůstá, povolalo vedení školy do svých řad dva nově jmenované zástupce pro 1. a 2. stupeň.  

     Protože nám záleží na vhodném a profesionálním formování žáků co se týče výchovy a osobního růstu, je zvolena za tým učitelů vedoucí tutorka, která bude zaštiťovat besedy a tutoringové schůzky se staršími žáky.

     Kromě výletů, exkurzí, zajímavých besed, divadelních představení, tvoření a vystoupení se mohou naši žáci, po několikaleté pauze, těšit ke konci školního roku na oblíbené přespávání ve škole.

     Přeji všem úspěšný školní rok a ať se vše daří.

      

     Mgr. Hana Hrozníčková

     Ředitelka školy