• Slovo ředitelky

    •  

     Milí rodiče, milí žáci a ostatní čtenáři těchto webových stránek,

      

     opět je pro mne milou povinností  napsat  příspěvek k zahájení nového školního roku 2020/2021 a lehce se ohlédnout za rokem minulým.

      

     Pevně věřím, že výuka v novém roce bude probíhat standardně na rozdíl od loňského roku. Všichni máme v živé paměti šířící se pandemii COVID-19.

     Žáci se museli  vzdělávat distanční formou  on-line. Rodiče si brali kvůli svým dětem ošetřování a učili se s nimi doma. Kdo z žáků měl možnost připojení k internetu, účastnil se pravidelných videokonferencí s paní třídní učitelkou, pouštěl si nahraná videa,  nebo vyplňoval online kvízy a testíky. Kdo tu možnost neměl, pracoval podle týdenních a denních plánů dle rad učitelky.

     Jen díky vašemu vedení v domácí škole, jsme zvládli probrat učivo dle osnov. Vám rodičům proto patří za tento zodpovědný přístup velké poděkování.

     Na druhou stranu nám karanténa přinesla i něco dobrého. Každý mohl přehodnotit a přeskládat své priority. Začali jsme více času trávit s rodinou, šili  roušky,  naučili se péct domácí chleba, chodili jsme na procházky do přírody, nakupovali jsme seniorům potraviny a další.  Nastala doba, která nás přiměla k větší soudržnosti, ohleduplnosti a solidaritě mezi námi všemi. Přišli jsme na to, že zdraví je opravdu nejcennějším darem a že je potřeba jej chránit.

     Doufám, že se stejná situace již nezopakuje, že se naše republika s virem popere a že vše úspěšně zvládneme.

      

     V tomto školním roce se opět zapojíme do matematické a logické olympiády. V rámci hodin Tv budeme plnit olympijský diplom, nabídneme zajímavé exkurze, besedy a projektové dny. Letos společně oslavíme 10 let od založení MŠ Světýlko. Rádi bychom toto výročí uspořádali v sále Národního domu. Termín bude včas upřesněn. 

     I my se pomalu rozrůstáme, fungujeme už čtvrtým rokem a letos otevíráme 4 třídy.

      

     Ještě bych chtěla zmínit skutečnost,  že na konci minulého školního roku 2019/2020 jsme uložili při rekonstrukci schodiště ve 2. části objektu časovou schránku s naději opětovného objevení. Žáci společně s třídními učitelkami napsali dopis za každou třídu a namalovali obrázky. Za vedení školy jsem přiložila poselství a vzkaz budoucím generacím spolu s fotodokumentací,  v jaké podobě se momentálně budova školy nachází. 

     Nikdo neví, co přinese čas, co bude za 50 či 100 let, ale co víme jistě, je myšlenka, že každopádně Základní škola Světlo zanechá „plamínek“ radosti, spolupráce a přátelství v srdcích žáků, rodičů i celého učitelského sboru.

      

     Všem přeji v tomto školním roce pevné zdraví, optimismus, radost z každého dne a vše dobré

      Hana Hrozníčková