• Obecné informace

    • Základní škola Světlo je devítiletá základní škola nabízející moderní akademické vzdělání s křesťanskými hodnotami. Naše škola zahájila svoji činnost 1. 9. 2017 tehdy prostorách SPŠT na ul. Demlova v Třebíči. V roce 2019 odkupuje celý objekt zakladatel školy Ing. Bohumil Bobek se svým bratrem Ing. Petrem Bobkem od Kraje Vysočina. Poté začala intenzivní rekonstrukce areálu (vyměna oken, dveří, podlah, zateplení budovy, modernizace učeben a sociálních zařízení. V září 2022 se Základní škola Světlo stěhuje do kompletně nově zrekonstruované budovy na ul. Zahradníčkova 890.

     Jsme škola rodinného typu, zaměřena na menší počet žáků ve třídách. Každý rok přibývá nová 1. třída. V areálu školy je k dispozici velká tělocvična, hřiště, jídelna, klubovny, moderně vybavené učebny, kaple a další.

      

     • Klademe si za cíl rozvíjet všechny žáky po stránce akademické, osobnostní i duchovní.

     • Námi uplatňovaný výukový model je realizován již ve 38 zemích na světě (více než 500 školek a škol). Budoucnost naší školy stavíme  na třech základních  pilířích (spolupráce s rodinou -  kvalitní vzdělání - utváření osobnosti dítěte).

     • Vyučování začíná v 8.00 h. ráno

     • Ranní družina je k dispozici pro děti od 6:30 -7.30 h.

     • Odpolední družina 11.30  - 16.00 h.

     • V hodinách dbáme na individuální přístup 

     • Od 1. třídy je zařazena do výuky angličtina

     • Děti nosí uniformy (nákup zajišťuje určený rodič v dané třídě)