• Obecné informace

    • Základní škola Světlo je devítiletá základní škola nabízející moderní akademické vzdělání zasazené do křešťanského hodnotového systému. Naše škola zahajuje svoji činnost od 1. 9. 2017 v prostorách SPŠT na ul. Demlova v Třebíči. Klademe si za cíl rozvíjet své žáky po stránce akademické, osobnostní i duchovní.

      

     • Zřizovatelem a zakladatelem ZŠ Světlo  je Ing. Bohumil Bobek.

      

      

     • Vyučování začíná v 8.00 h. ráno
     • Ranní družina je k dispozici pro děti od 7.00 -7.45 h.
     • Odpolední družina 12.30  - 16.00 h.
     • V hodinách dbáme na individuální přístup (počet žáků ve třídě nepřesáhne 15 dětí)
     • Od 1. třídy je zařazena do výuky angličtina
     • Děti nosí uniformy (nákup zajišťuje určený rodič v dané třídě)