• Proč si zvolit Základní školu Světlo?

    • SPOLUPRÁCE S RODINOU
    • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
    • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
    • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
    • CESTA
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
     • Cambridge zkoušky

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Cambridge zkoušky.

      Osm žáků z naší školy si trouflo na mezinárodní Cambridge - zkoušky z angličtiny úroveň - Movers a Flyers. Museli prokázat výborné znalosti při plnění úkolů v porozumění textu, psaní, mluvení a poslechu. Slavnostní předání certifikátů se sladkou odměnou proběhlo ve školní kapli. Zároveň velké poděkování si zasluhují učitelky angličtiny za skvělou přípravu.

     • Adaptační kurz 5. třídy

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Adaptační kurz 5. třídy.

      Žáci pátého ročníku a jejich nová třídní učitelka strávili společně páteční zářijové dopoledne v Domečku Halahoje KG Třebíč. Mgr. Vít Oplatek se dvěma asistenty připravil pro celou třídu zajímavé seznamovací a stmelovací hry. Část proběhla v klubovně a část na hřišti. Všichni žáci včetně nově přistoupivší žákyně se s nadšením zapojili do všech aktivit a na závěr otestovali svoje vědomosti o nové paní učitelce v připraveném kvízu. Všem patří obrovské poděkování nejen za výbornou organizaci, ale také za příjemnou atmosféru.

     • Závěr školního roku

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Závěr školního roku.

      Před rozdáním dlouho očekávaného vysvědčení jsme poslední den školy slavnostně zahájili ranní mší ve školní kapli. Po jejím skončení oceňovala paní ředitelka žáky/žákyně za jejich mimořádné úspěchy, kterých dosáhli během celého školního roku v matematických olympiádách, za vzornou reprezentaci školy v okresních a krajských kolech ve výtvarných, literárních, recitačních nebo dramatických soutěží. Děti obdržely finanční poukazy na nákup v Knihkupectví J. Demla a sladkou odměnu. Přejeme krásné prázdniny a čas dovolených. V září se budeme s vámi se všemi opět těšit na viděnou. :-)

     • Zahradní slavnost

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Zahradní slavnost.

      Závěr školního roku jsme oslavili jako tradičně Zahradní slavností. Někteří žáci/žákyně ze 4., 5. a 6. třídy si troufli na moderátorskou roli a provázeli celým slavnostním odpolednem. Úkolu se zhostili na výbornou. Společně jsme zazpívali píseň Blahoslavení milosrdní, od mladších žáků zazněla píseň Děti v Africe. Poté se prezentovaly školní kroužky jako: balet, kde školáci zatančili Jockey-Polku od Johanna Strausse, Norský tanec od Edvarda Griega a další. Poté vystoupilo aikido, flétnisté zahráli Mravenčí ukolébavku a Sedí liška pod dubem a nechybělo ani školní divadélko s pohádkou O Zlatovlásce tak trochu jinak. Také jsme slavili u žáků páťáků postup na 2. stupeň slavnostním kravatováním a předáním knih jako upomínku na tuto významnou chvíli. Dále se žáci z 5. třídy ještě oficiálně rozloučili s bývalou paní třídní učitelkou Janou

  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Zápisy dětí do 1. třídy se uskuteční 3. 4.  -  4. 4. 2023, 14:00 - 17:00 hodin (více informací v sekci zápisy)

  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • MŠ Světýlko
   • Vesas s.r.o.
   • Edupage
   • ZŠ Navis
   • Parentes
   • Nuvia a.s.
   • Fraenkische CZ s.r.o.
   • TIPAFROST, a.s.
   • Evropské strukturální a investiční fondy