• Proč si zvolit Základní školu Světlo?

    • SPOLUPRÁCE S RODINOU
    • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
    • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
    • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
    • CESTA
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Lesní pedagogika
    • 28. 6. 2019
    • Do galerie Lesní pedagogika byly přidány fotografie.

     Ve středu 27. června jsme se vypravili na procházku do Tyršových sadů, kde na nás čekala paní hajná Anna Kabelková. Seznámila děti se svou uniformou, ukázala flintu, klobouk, odznak. Děti si zopakovaly na obrázcích lesní zvířata, dokonce si mohly pomazlit kůže lasičky, kuny a tchoře. Vyzkoušely si frotáž přírodnin a zahrály lesní hru na bachyni a selátka. Na závěr dostaly odměnu (bonbonky). Byla to pěkná lesní akce.

    • Cesta za pokladem
    • 27. 6. 2019
    • Do galerie Cesta za pokladem byly přidány fotografie.

     26. 6. byl pro děti výjimečný den, odpoledne neodcházely domů, nýbrž na ně čekala „pokladovka.“ V 15.00 h. jsme se vydali po fáborcích a vzkazu tajného Giboana do Lorencových sadů až k samotnému letišti. Cestou jsme plnili různé úkoly, než jsme konečně došli k cíli. Věděli jsme, že poklad je schovaný někde na letišti. Nikdo nečekal, že je v podobě bonbónů, které na nás „pršely“ z letadla. Po zchlazení se ledňáčkem, lahodné svačině nesmělo chybět v takovém vedru osprchování hadicí a další vodní radovánky. Navečer jsme se vraceli příjemně znaveni zpět do školy. Po večeři se těšili všichni přítomní na pyžamovou párty s diskotékou. Poté následovalo promítání pohádky starou promítačkou a vyhlášení večerky.

    • Exkurze u hasičů
    • 28. 6. 2019
    • Do galerie Exkurze u hasičů byly přidány fotografie.

     Ve čtvrtek 20. 6. jsme se žáky navštívili stanici hasičského záchranného sboru. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o práci hasičů a exkurze je velmi zaujala. Mohly si prohlédnout hasičská auta i různé vybavení, vyzkoušely si hasičskou uniformu i přepravu zraněného a na závěr měly názornou ukázku toho, jak hasiči slaňují nebo naopak šplhají do těžko přístupných míst. Pro všechny to byl velký zážitek, děti byly nadšené a celý den se pěkně vydařil.

    • Divadelní představení
    • 26. 6. 2019
    • Do galerie Divadelní představení byly přidány fotografie.

     Školní divadélko se činilo a secvičenou pohádku „O Popelce“ zahrálo poslední týden v červnu nejen všem žákům ze ZŠ Otevřmysl, ale i dětem z MŠ Demlova. Aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se, že opět zavítáme do prostor domova důchodců na ul. Kubešova a potěšíme babičky i dědečky naším představením. Herci ze ZŠ Světlo zasluhují velké poděkování za své výkony, za nadšení při učení se scénáře, za připravení rekvizit a hlavně za nebojácnost při vystupování před publikem.

    • Výlet za včelami
    • 19. 6. 2019
    • Do galerie Výlet za včelami byly přidány fotografie.

     Výukový program se uskutečnil za slunečného počasí u včelaře Antonína Batisty. Projektový den byl zaměřený na téma: Včelařství a stáčení medu. Děti se už v hodinách Prvouky učily o včelách a včelstvech. Mnoho informací znaly teoreticky. Projekt vedl zkušený včelař, který dětem nejprve povyprávěl, co se ve včelím úlu děje během roku, jak se má o včelky starat, proč jsou pro nás důležité…Pak následovala praktická ukázka odvíčkování plástev a vytáčení medu. Žáci si všechny tyto činnosti s chutí sami vyzkoušeli. Bylo to pro ně velmi poučné a zábavné. Teoretické znalosti ze školy si vyzkoušeli i v praxi. Na závěr se oblékli do včelařských ochranných obleků a plástve zbavené medu vraceli zpět do úlů. Viděli veliké množství včel v různých včelstvech. Domů si každý odvážel skleničku medu, který si sám vytočil.

  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Den otevřených dveří

   se koná 12. března 2019 od 8. 00 - do 17. 00 hodin
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • MŠ Světýlko
   • Vesas s.r.o.
   • Edupage
   • ZŠ Navis
   • Parentes
   • Nuvia a.s.
   • Fraenkische CZ s.r.o.
   • TIPAFROST, a.s.
   • Evropské strukturální a investiční fondy