• Proč si zvolit Základní školu Světlo?

    • SPOLUPRÁCE S RODINOU
    • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
    • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
    • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
    • CESTA
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Stavební úpravy za podpory EU
    • 24. 7. 2020
    • Projekt úpravy budoucího sídla školy je financován za podpory EU.

     Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021813

     Předmětem projektového záměru: „Snížení en. náročnosti objektu na ul. Zahradníčkova 890/21, Třebíč“, je realizace investic a opatření spočívajících ve stavebních úpravách objektu na ul. Zahradníčkova 890/21, Třebíč a v realizaci investic do vytápění a regulace otopné soustavy. Tyto investiční aktivity povedou ke snížení energetické náročnosti předmětného objektu a přispějí k úspoře konečné spotřeby energie. Realizací projektu dojde k významné trvalé úspoře spotřeby energie o 1 455,16 GJ/rok, což činí 61,7 % oproti výchozímu stavu. Projekt zahrnuje tyto dílčí investice: Výměna výplní vnějších otvorů, zateplení střechy, hydroizolace střech, realizace vytápění a MaR, zateplení fasády objektů.

    • Vysvědčení na konci šk. roku
    • 29. 6. 2020
    • Do galerie Vysvědčení na konci šk. roku byly přidány fotografie.

     Slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům na konci školního roku.

     Po dvouměsíční pauze domácího vzdělávání se žáci mohli na poslední měsíc školy vrátit zase do lavic. Paní učitelka zhodnotila jejich učení, snahu, píli v době karantény a poté společně procvičili získané znalosti. Na vysvědčení si všichni žáci odnášeli domů samé jedničky. Všem žákům i rodičům přejeme krásné léto, hodně příjmených zážitků a hlavně užijte si je ve zdraví. 1. září se s Vámi se všemi těšíme opět na viděnou.

    • Cesta za pokladem
    • 29. 6. 2020
    • Do galerie Cesta za pokladem byly přidány fotografie.

     Dne 25. 6. 2020 se prvňáci a druháci vydali v dopoledních hodinách na Cestu za pokladem, kterou jim připravila třetí třída pod vedením třídní učitelky Mgr. Bohumily Maxové. Cestou děti plnily řadu úkolů, aby mohly vysvobodit zakletá zvířátka ze spárů zlého čaroděje Čarabraka. Cesta končila v budově školy, kde společnými silami děti vysvobodily zvířátka ( viz. foto třeťáci v kostýmech) a za odměnu dostaly od zvířátek sladký poklad a na památku motýla z Kouzelného lesa. Všichni si cestu velmi užili a mají mnoho zážitků. Pokladovku hodnotíme jako velmi zdařilou a zároveň se nám velmi osvědčilo zapojení nejstaršího ročníku do přípravy a organizace akce.

    • Návštěva předškoláků v naší škole
    • 9. 3. 2020
    • Do galerie Návstěva předškoláků v naší škole byly přidány fotografie.

     V měsíci únoru nás navštívili předškoláčci z MŠ Světýlko společně s jejich učitelkami. Přišli si prohlédnout prostory školy a shlédli části výuky ve všech třídách. Mohli spolupracovat při doplňování do obrázků, byli zapojeni do činností s interaktivní tabulí, zazpívali si písničku při kytaře, podívali se na anglickou pohádku a video s příběhem O kapičkách vody. Také si zahráli živé pexeso. Dětem se u nás moc líbilo, že se jim ani odtud nechtělo odcházet. Na cestu si mohly vybrat lištičku s popcornem, kterou vyrobili žáci v hodině Pč a družiny. Už teď se těší k Zápisu.

    • Vystoupení v Alzheimer centru
    • 9. 3. 2020
    • Do galerie Vystoupení v Alzheimer centru byly přidány fotografie.

     Před jarními prázdninami jsme se rozhodli, že uděláme dobrý skutek a přijdeme zatancovat a zahrát do Alzheimer centra v Třebíči.

     S folklorními tanci vystoupilo 8 prvňáčků (5 dětí ze ZŠ Světlo a 3 z jiných škol). V rámci Třebíčského grantu k nám mohou docházet na různé odpolední kroužky i děti z okolí. Na závěr zahrála jedna dívenka i na flétnu. Akci jsme si užili, děti sklidily veliký aplaus a čekala na ně zasloužená odměna v podobě bonbónků a občerstvení. Také jsme slíbili, že se brzy zase uvidíme.

    • Bruslení
    • 18. 2. 2020
    • Do galerie Bruslení byly přidány fotografie.

     V rámci zpestření hodin tělocviku docházíme na Zimní stadion, kde se zdokonalujeme v bruslení. Někdo stál na buslích poprvé někdo už jen "piluje" techniku. Velké poděkování patří rodičům a prarodičům našich žáků, kteří nám vycházejí vstříc a zlehčují tím provozní záležitosti této akce.

  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Zápis dětí do 1. třídy

   Pozor změna: Z důvodu COVID-19 se zápisy uskuteční jen formou Žádosti o zařazení ke vzdělávání. 
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • MŠ Světýlko
   • Vesas s.r.o.
   • Edupage
   • ZŠ Navis
   • Parentes
   • Nuvia a.s.
   • Fraenkische CZ s.r.o.
   • TIPAFROST, a.s.
   • Evropské strukturální a investiční fondy