• Proč si zvolit Základní školu Světlo?

    • SPOLUPRÁCE S RODINOU
    • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
    • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
    • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
    • CESTA
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
     • Den Země

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Den Země.

      Den Země 22. 4. – v tento den se pravidelně vydáváme, s nasazenými rukavicemi a igelitovými pytli, do okolí naší školy sbírat nepořádek na trávnících, dětských hřištích, pískovištích, v lesích zkrátka všude, kde je potřeba. Divili byste se, co vše se dá najít: hrníčky, roušky, kusy oblečení, lahve, konzervy… Budeme věřit, že naše snaha a úsilí udržet přírodu čistou na nějakou dobu vydrží. 😊

     • Matematika nás baví

      V březnu se uskutečnila celorepubliková olympiáda v matematice: Matematický klokan. Do soutěže se zapojila 2., 3., 4. a 5. třída. Ve školním kole zvítězili za 2. a 3. ročník žáci: Eliška Hahnová, František Dočkal, Michael Novák a Adam Bednář. Za 4. a 5. ročník pak žáci Jiří Bednář, Veronika Batistová, Ema Križanová.

     • Karneval v družině

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Karneval v družině.

      Maškarní v družině. Děti, které se ve svých převlecích proměnily na zvířátka a oblíbené pohádkové postavy, si užily rej masek při hudbě, mnoho zábavných her a soutěží. Nejnápaditější masky vyhodnotila porota složená z nejstarších žáků školy. Každý účastník si odnesl sladkou odměnu, nové zážitky a veselou náladu, která celý karneval provázela.

     • Okresní kolo recitační soutěže

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Okresní kolo recitační soutěže.

      Okresní recitační soutěž V úterý 8. 3. 2022 proběhlo okresní kolo recitační soutěže, a to v DDM Borovina Třebíč. Z naší školy postoupily do soutěže čtyři žákyně: Eliška Hahnová a Miriam Šplíchalová – žákyně ze 3. třídy, Káťa Vrzalová – 4. třída a Markétka Oplatková z 5. třídy. Celkem se zúčastnilo cca 20 mladých recitátorů. Naše děvčata si vedla parádně a jistě i další přednesy byly pro ně velkou inspirací. Žákyně Eliška Hahnová s básní: Telefonní omyl od autorky Daniely Fišerové postoupila dokonce i do krajského kola recitační soutěže. Všechny žákyně zasluhují velké poděkování za odvahu, snahu s pochvalou a věcnou odměnou za skvělou reprezentaci školy.

     • Cestování po Evropě

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Cestování po Evropě.

      Projektový den napříč celou školou.

      Místo klasické výuky žáci procestovali kus Evropy - Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Velkou Británii, Itálii, nechyběla ani Česká republika. Žáci byli rozřazeni podle fáborků do skupin a s cestovním pasem plnili úkoly dle rozmístěných stanovišť – ve třídách, školní družině a jídelně. Každá paní učitelka „představovala“ jednu zemi. Žáci se dozvěděli hlavní města, jazyk, typické nářečí, ale i zajímavosti, např. osobnosti pro danou zem (např. Papež František - Itálie, fyzik Albert Einstein - Německo aj.), dále si rozšířili povědomí o historických, kulturních a přírodních pamětihodnostech. Nechybělo ani seznámení s typickými zvláštnostmi v kuchařském umění a tradicích (děti si ochutnaly pravé italské špagety, anglický ranní čaj s mlékem, rakouský Sacher dort).

  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Zápisy dětí do 1. třídy se uskuteční 6. 4.  - 8. 4. 2022, 14:00 - 17:00 hodin 

  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • MŠ Světýlko
   • Vesas s.r.o.
   • Edupage
   • ZŠ Navis
   • Parentes
   • Nuvia a.s.
   • Fraenkische CZ s.r.o.
   • TIPAFROST, a.s.
   • Evropské strukturální a investiční fondy