• Proč si zvolit Základní školu Světlo?

    • SPOLUPRÁCE S RODINOU
    • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
    • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
    • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
    • CESTA
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Návrat do školních lavic
    • 7. 5. 2020
    • Od 25. 5. 2020 bude opětovně zahájen provoz naší školy. MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů, jak školy mají fungovat do konce letošního školního roku, odkaz: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

     Konkrétní nastavené opatření a podmínky docházky žáků obdrží každý rodič v e-mailu dne 11. 5.

    • ZMĚNA ZÁPISŮ do 1. tříd
    • 24. 3. 2020
    • V souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva před COVID – 19 budou letos ZÁPISY probíhat bez přítomnosti dětí a nejlépe i bez rodičů. V případě, že jsme si získali Vaši důvěru a nadále trvá Váš zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole, kontaktujte ředitelku školy na e-mailu: hroznickova@zssvetlo.com. Těšíme se na budoucí prvňáčky. :-).

    • Návštěva předškoláků v naší škole
    • 9. 3. 2020
    • Do galerie Návstěva předškoláků v naší škole byly přidány fotografie.

     V měsíci únoru nás navštívili předškoláčci z MŠ Světýlko společně s jejich učitelkami. Přišli si prohlédnout prostory školy a shlédli části výuky ve všech třídách. Mohli spolupracovat při doplňování do obrázků, byli zapojeni do činností s interaktivní tabulí, zazpívali si písničku při kytaře, podívali se na anglickou pohádku a video s příběhem O kapičkách vody. Také si zahráli živé pexeso. Dětem se u nás moc líbilo, že se jim ani odtud nechtělo odcházet. Na cestu si mohly vybrat lištičku s popcornem, kterou vyrobili žáci v hodině Pč a družiny. Už teď se těší k Zápisu.

    • Vystoupení v Alzheimer centru
    • 9. 3. 2020
    • Do galerie Vystoupení v Alzheimer centru byly přidány fotografie.

     Před jarními prázdninami jsme se rozhodli, že uděláme dobrý skutek a přijdeme zatancovat a zahrát do Alzheimer centra v Třebíči.

     S folklorními tanci vystoupilo 8 prvňáčků (5 dětí ze ZŠ Světlo a 3 z jiných škol). V rámci Třebíčského grantu k nám mohou docházet na různé odpolední kroužky i děti z okolí. Na závěr zahrála jedna dívenka i na flétnu. Akci jsme si užili, děti sklidily veliký aplaus a čekala na ně zasloužená odměna v podobě bonbónků a občerstvení. Také jsme slíbili, že se brzy zase uvidíme.

    • Bruslení
    • 18. 2. 2020
    • Do galerie Bruslení byly přidány fotografie.

     V rámci zpestření hodin tělocviku docházíme na Zimní stadion, kde se zdokonalujeme v bruslení. Někdo stál na buslích poprvé někdo už jen "piluje" techniku. Velké poděkování patří rodičům a prarodičům našich žáků, kteří nám vycházejí vstříc a zlehčují tím provozní záležitosti této akce.

  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Zápis dětí do 1. třídy

   Pozor změna: Z důvodu COVID-19 se zápisy uskuteční jen formou Žádosti o zařazení ke vzdělávání. 
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • MŠ Světýlko
   • Vesas s.r.o.
   • Edupage
   • ZŠ Navis
   • Parentes
   • Nuvia a.s.
   • Fraenkische CZ s.r.o.
   • TIPAFROST, a.s.
   • Evropské strukturální a investiční fondy