• Proč si zvolit Základní školu Světlo?

    • SPOLUPRÁCE S RODINOU
    • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
    • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
    • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
    • CESTA
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
     • Třídní koncerty

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Třídní koncerty.

      V rámci hudební výchovy mohli žáci ukázat svůj talent ve hře na hudební nástroj. A že těchto šikovných dětí bylo opravdu hodně.:-) Ten, kdo se na žádný hudební nástroj neučí, si mohl zkusit alespoň jednoduchou písničku na klávesy nebo na xylofon. Paní učitelka všechny děti moc chválí za jejich odvahu a píli. Jen tak dál, šikulky.

     • Ukliďme naši planetu

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Ukliďme naši planetu.

      22. 4. jsme si aktivně připomněli svátek Den Země. Žáci v rámci projektového dne vyšli do ulic, vybaveni rukavicemi, igelitovými pytli a posbírali po některých nepořádných spoluobčanech odpadky v okolí Horka – Domky. Někde jich bylo víc než dost. V rámci výuky Prvouky, AJ a Pracovních činností poté tvořili plakátek, kde si upevňovali své znalosti v rámci recyklace a správného třídění odpadů. Taktéž se dozvěděli, jak dlouho se rozkládá v přírodě bioodpad a kolik let např. skleněné láhve, PET láhve anebo žvýkačky či cigaretové nedopalky. Tomu, že se láhev ze skla rozkládá tisíce let, nechtěl nikdo uvěřit. Všem dětem děkuji za jejich dobrou náladu a nadšení při práci v terénu.

     • Opětovné uzavření škol

      V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky se omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole do 21. března 2021. Výuka ve všech ročnících bude probíhat formou on-line. Konkrétní informace obdržíte od svých třídních učitelek během tohoto víkendu.S přáním pevného zdraví, Hana Hrozníčková, ředitelka školy

  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Zápis dětí do 1. třídy

  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • MŠ Světýlko
   • Vesas s.r.o.
   • Edupage
   • ZŠ Navis
   • Parentes
   • Nuvia a.s.
   • Fraenkische CZ s.r.o.
   • TIPAFROST, a.s.
   • Evropské strukturální a investiční fondy