• Zápisy do školy, přijímání dětí, přestupy

    • Příjímání dětí

    • Pokud máte zájem přihlásit své dítě ke vzdělávání do naší školy, je vhodné domluvit si předem schůzku s ředitelkou školy Mgr. Hanou Hrozníčkovou na tel. č. 777 650 210 nebo mail. adrese: hroznickova@zssvetlo.com, abychom se poznali a pobavili o společném směřování Vašeho dítka a hodnotách školy. Vstupního pohovoru se účastní oba rodiče dítěte.

     Přestupy z jiných škol jsou výjimečně možné i během školního roku. Nově přijímáme žáky i do 6. třídy.

      

      

    • Zápis dětí na školní rok 2024/2025

    • Zápis do 1. ročníku základní školy se týká žáků, kteří v tomto roce dosáhnou šestého roku věku tj. do 31. 8. 2024 a platí i pro děti s odkladem školní docházky.

     Maximální počet žáků do 1. třídy je 20.

     Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat 5. 4. 2024,14:00 – 17:00 h. a 6. 4. 2024 9:00 - 11:00 h. 

     V měsíci březnu bude na web. stránkách - (Hlavní stránka)  zpřístupněna zákonným zástupům on-line tabulka s možností se předem nahlásit na konkrétní termín a čas zápisu.

     Pokud se nebudete moci dostavit v námi uvedeném termínu, můžete tak učinit v náhradním termínu a to 24. 4. 2024, 14:00 – 16:00 hodin. V takovém případě doporučuji předem kontaktovat vedení školy.

     1. Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

     • vytištěná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce najde na web. str. školy: O škole – Dokumenty školy;
     • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
     • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR, status uprchlíka.

      

     2. Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

     • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní a přinese osobně  do kanceláře školy nebo pošle datovou schránkou na ID: 3ka8frv, najde na web. str. školy: O škole – Dokumenty školy;
     • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
     • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
     • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

      

     3. Průběh zápisu do 1. třídy:

     • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
     • zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru s pomocí různých didaktických prvků (kartiček, kostek, ...)  sledovat  sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
     • zákonní zástupci budou informováni o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30-ti dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2024 na mail. adrese a vyvěšením na dveřích u hlavního vchodu do budovy školy.

      

     4. Podle čeho vybíráme: 

     • souznění s filosofií naší školy;
     • přednost mají rodiny jejichž dítě (předškolák) má zde již sourozence;
     • přichází z partnerské mateřské školky Světýlko;
     • v případě velkého zájmu (při počtu uchazečů nad 20) přistoupíme k veřejnému losování, které by se uskutečnilo 25. 4. 2024 za účasti vedení školy a školské rady.  

      

     5. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/přijetí s odkladem povinné školní docházky Vám zašleme poštou + obdržíte informační e-mail do 30-ti dnů od zápisu.
     V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na mail. adrese:  svetlo@zssvetlo.com nebo telefonním čísle 777 650 210.

      

  • Základní pilíře

    • Rodina
    • Škola
    • Osobnost