• Kurzy pro rodiče

    • Součástí podpory rodiny dítěte je cyklus vzdělávacích kurzů o výchově pro rodiče a pro manžele pořádané Občanským sdružením ProFamilia. Lektory kurzů jsou školení odborníci i hosté ze zahraničních pro-rodinně orientovaných specializovaných organizací. Kurzy probíhají interaktivní formou pomocí rozboru konkrétních modelových případů ze života. Podmínkou je účast obou rodičů.

     Mimo to pořádáme během roku pro rodiče dětí z našich škol i školek jednorázové přednášky na zajímavá témata.

     Kurz První kroky
      

     Tento kurz je primárně určen pro rodiče dětí ve věku do 3 - 4 let, ale lze jej doporučit každé rodině, kde je alespoň jedno dítě ve věku do 10 let. Věk 3 - 4 let je nazýván "zlatým věkem" z hlediska výchovy dítěte s největší možností formovat osobnost. Je dobré si uvědomit, že řadu charakterových vlastností dítěte vytváříme ve věkově zřetelně omezených údobích.

     Každé dítě je jiné. Každé dítě má jiné rodiče a vyrůstá v jiném prostředí. Proto nelze stanovit univerzální řešení a výchovnou metodu, i když jisté výchovné zásady existují. Jsou jimi např. společné řešení problémů dětí, individuální přístup ke každému z nich, láska a úcta k nim, a to již v prvních měsících jejich života.

     Kurz probíhá formou osmi volně navazujících setkání, z nichž každé je tématicky zaměřeno. Každé setkání vyžaduje dobrou přípravu, aby účast na něm přinesla účastníkům co největší efekt.

     Témata setkání:

     •     Klíčové aspekty rozvoje dítěte
     •     Rodinné prostředí
     •     Temperament a dědičnost
     •     Komunikace mezi manžely
     •     Sourozenecké vztahy
     •     Význam hry v životě dítěte
     •     Rozvoj disciplíny a vůle
       

     Kurz První písmena
      

     Kurz je určen ideálně rodičům dětí ve věku 5 - 8 let.

     Tématické okruhy:

     • Specifika vývoje dětí v raném školním věku
     • Vzdělávání a povaha dítěte
     • Používání autority
     • Vliv přátel a příbuzných
     • Role zábavy a vliv televize
     • Náboženská výchova
     • Rivalita mezi sourozenci
     • Úvod do lidské sexuality

      

     Kurz Manželská láska
      

     O.s. ProFamilia usiluje nejen o to, aby matka a otec objevili svou jedinečnou důležitost při výchově dětí, ale také o to, aby pocítili hlubokou potřebu zlepšovat svůj manželský vztah, a tím se této úlohy, být dobrým rodičem, dokázali dobře zhostit. Kurz Manželská láska v sobě zahrnuje pět nejdůležitějších aspektů manželského vztahu, jednotlivá setkání jsou rozdělena podle těchto témat.

     Děti mohou vyrůstat v prostředí šťastného domova pouze v případě, že dobře funguje manželství jejich rodičů. Manželské páry, které se kurzu účastní, se setkávají v přátelském prostředí a společně objevují možnosti, jak zlepšit svou osobnost, a zvýšit tak kvalitu společného vztahu.

      Témata setkání:

     • Pouto lásky: věrnost
     • Lidská sexualita
     • Komunikace v manželství
     • Rodina a práce
     • Rodinný život