• Harmonogram školního roku

  •                                  

   Harmonogram  školního  roku  2019/2020 v Základní škole Světlo

         (září – červen)

    

   Školní rok:                    I. pololetí            2. září 2019 – 30. leden 2020

                                         II. pololetí           4. února 2020 – 30. června 2020

    

   Prázdniny:                  

   podzimní             29. října a 30. října 2019

   vánoční               21. prosince – 5. ledna 2020

   pololetní              31. ledna 2020

   jarní                    9. března – 15. března 2020

   velikonoční         9. dubna 2020

   hlavní                 1. července 2020 - 31. srpna 2020

    

   Tutoringové schůzky

    

   Přesný termín dle osobní domluvy s tutorem:

   1. schůzka: do konce října 2019
   2. schůzka: do konce února 2020
   3. schůzka: do konce května 2020

   Schůzky s rodiči (SRPŠ)

   2x ročně v měsíci listopad a duben, den bude upřesněn.

    

   Září

   • Zahájení nového školního roku 2. 9. 2019 –( PO)  -  v 7.15 h. mše v kostele sv. Martina, poté přivítání školáčků v ZŠ Světlo + krátká informativní schůzka s rodiči prvňáčků
   • Přednáška o ctnosti: Pořádek
   • Seminář pro rodiče: o Hejného matematice
   • Beseda v městské knihovně
   • Přednáška pro rodiče: Jak pracovat se školním informačním systémem EduPage
   • Tančící kostky – Lego Education – vzorová hodina pro případné zájemce kroužku Robotiky
   • Povídání si s prvňáčky "Jak si správně  čistit zoubky" besedu vede MUDr. Z. Križanová

    

    

    

   Říjen

   • Přednáška o ctnosti: Vytrvalost
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Exkurze do Zašovic
   • Pouštění draků – DRAKIÁDA

    

    

    

   Listopad

   • Přednáška o ctnosti: Přátelství
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Zdravá 5 s ochutnávkou – téma zdravý jídelníček
   • Pedagogická rada 18. 11. 2019 v 7.00 h. - čtvrtletní
   • Třídní schůzky 21. 11. od 16. 00 h.
   • Adventní tvoření pro rodiče s dětmi 28. 11. 2019 od 14.30 h.

    

    

   Prosinec

   • Přednáška o ctnosti: Hospodárnost
   • Mše svatá v kostele sv. Martina za ZŠ a MŠ 18. 12. 2019 v 16. 00 h.
   • Mikulášská nadílka
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Návštěva betlémů na zámku
   • Divadelní představení v Pasáži s vánoční tématikou
   • Zpívání a tancování v Domově důchodců – ul. Kubešova
   • Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy 19. 12. 2019 v 15. 30 h.
   • Dopolední vánoční besídka ve třídách - děti si rozdají vzájemně dárečky 20. 12.

    

   Leden

   • Přednáška o ctnosti: Hygiena a čistota
   • Začátek vyučování v novém roce  –  6. 1. 2020
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Předávání pololetního vysvědčení 30. 1. 2020
   • Pedagogická rada 20. 1. 2020 od 7. 00 h. - pololetní 

    

   Únor

   • Přednáška o ctnosti: Loajalita
   • Pololetní prázdniny 1. 2. 2020
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Karneval 

    

    

   Březen

   • Přednáška o ctnosti: Poslušnost
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Návštěva divadelního představení v Národním domě
   • Den otevřených dveří  4. 3. 2020 od 8. 00 h. - 17. 00 h.

    

    

   Duben

   • Přednáška o ctnosti: Optimismus
   • Velikonoční tvoření s rodiči 7. 4. od 14.30 hodin (Velikonoční pondělí připadá na 13. 4.)
   • Mše svatá za ZŠ a MŠ 8. 4. 2020 v 16. 00 h.
   • Beseda v městské knihovně „Příroda nás baví“
   • Projektové dny: „Den Země 22. 4.  
   • Zápis dětí do 1. třídy – 3. 4. (pá)od 14.00 h – 18.00 h. a 4. 4. (so) od 9.00 – 11.30 h. – Nutné, předem se domluvit na konkrétní hodinu!
   • Pedagogická rada 20. 4. 2020 v 7. 00 h. – 3. čtvrtletí
   • Třídní schůzky 21. 4. od 16. 00 h.
   • Chaloupky - výukový program v Zašovicích "Chléb s máslem"

    

    

   Květen

   • Přednáška o ctnosti: Trpělivost
   • Beseda v městské knihovně
   • Pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně
   • Vystoupení ke Dni matek 7. 5. 2020 od 15. 00 h.
   • Zpívání a tancování v Domě důchodců – ul. Kubešova ke Dni matek

    

    

   Červen

   • Přednáška o ctnosti: Dobré využití času
   • Beseda s Policíí ČR – „Jak se bezpečně chovat o prázdninách“
   • Beseda v městské knihovně
   • Návštěva Hasičského záchranného sboru v Třebíči
   • Zahradní slavnost 12. 6. od 15. 30 h.
   • Pedagogická rada 18. 6. 2020 v 7. 00 h. – závěr roku
   • Vystoupení se školním divadlem pro ZŠ, MŠ  a DD v blízkém okolí
   • Sportovní dopoledne
   • Cesta za pokladem
   • Přespání a pyžamová párty ve škole 25. 6. 2020
   • Předání vysvědčení 30. 6. 2020