• Přednášky o ctnostech

   • Mílí rodiče,

    srdečně Vás zveme každý měsíc na přednášku o ctnostech, které se konkrétní měsíc budou s dětmi probírat. Rozpis těchto přednášek bude umístěn zde na webu či na nástěnce ve vestibulu školy.

    Lidé, kteří si prací na sobě ctnosti osvojí, zažívají radost z dobře vykonané práce a jsou motivovaní k dalšímu rozvoji svého vlastního života; dokáží sami sebe překonat a pomáhat druhým. Dobré návyky v ctnostech nám pomáhají překonávat obtíže v době, kdy nejsme dobře naladěni, a ukazují nám správný směr.

    Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně, růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně dětem jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich a jednotlivé projevy ctností přidáváme k již naučeným schématům chování.

    Ve školním roce 2020/21 probíráme ctnosti dle sloupce Rok 2.

             

    MĚSÍC

    ROK 1

    ROK 2

    ROK 3

    IX

    Pořádek

    Dodržování pravidel

    Ohleduplnost

    X

    Vytrvalost

    Slušnost

    Pořádek

    XI

    Přátelství

    Solidarita

    Láska k vlasti

    XII

    Hospodárnost

    Štědrost

    Úcta

    I

    Hygiena a čistota

    Vděčnost

    Pracovitost

    II

    Loajalita

    Spravedlnost

    Umírněnost

    III

    Poslušnost

    Vlídnost

    Statečnost

    IV

    Optimismus

    Pořádek

    Upřímnost

    V

    Trpělivost

    Skromnost

    Zodpovědnost

    VI

    Dobré využití času

    Zájem o druhé

    Radost

     

    Přednášky o ctnostech

     

    16:15

    3. třída

    Termíny 2020/21

    Ctnost

    7. 9.

    Dodržování pravidel

    5. 10.

    Slušnost

    2. 11

    Solidarita

    7. 12.

    Štědrost

    4. 1.

    Vděčnost

    8. 2.

    Spravedlnost

    1. 3.

    Vlídnost

    12. 4.

    Pořádek

    3. 5.

    Skromnost

    7. 6.

    Zájem o druhé