• Přednášky o ctnostech

   • Mílí rodiče,

    srdečně Vás zveme každý měsíc na přednášku o ctnostech, které se konkrétní měsíc budou s dětmi probírat. Rozpis těchto přednášek bude umístěn zde na webu či na nástěnce ve vestibulu školy.

    Lidé, kteří si prací na sobě ctnosti osvojí, zažívají radost z dobře vykonané práce a jsou motivovaní k dalšímu rozvoji svého vlastního života; dokáží sami sebe překonat a pomáhat druhým. Dobré návyky v ctnostech nám pomáhají překonávat obtíže v době, kdy nejsme dobře naladěni, a ukazují nám správný směr.

    Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně, růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně dětem jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich a jednotlivé projevy ctností přidáváme k již naučeným schématům chování.

    Ve školním roce 2023/24 probíráme ctnosti dle sloupce Rok 2.

             

    MĚSÍC

    ROK 1

    ROK 2

    ROK 3

    IX

    Pořádek

    Dodržování pravidel

    Ohleduplnost

    X

    Vytrvalost

    Slušnost

    Pořádek

    XI

    Přátelství

    Solidarita

    Láska k vlasti

    XII

    Hospodárnost

    Štědrost

    Úcta

    I

    Hygiena a čistota

    Vděčnost

    Pracovitost

    II

    Loajalita

    Spravedlnost

    Umírněnost

    III

    Poslušnost

    Vlídnost

    Statečnost

    IV

    Optimismus

    Pořádek

    Upřímnost

    V

    Trpělivost

    Skromnost

    Zodpovědnost

    VI

    Dobré využití času

    Zájem o druhé

    Radost