• Systém hodnocení

    • Žáci jsou v naší škole hodnoceni jak známkami, tak i slovně. Slovní hodnocení budou žáci dostávat jednou za měsíc formou zápisu do svých osobních školních diářů, které dostávají vždy na začátku nového školního roku.

     Při hodnocení je kladen důraz na:

     • spravedlivé ocenění
     • zamyšlení se nad možným zlepšením
     • motivaci a povzbuzování

      

     Žáci jsou motivováni, aby viděli smysl v získávání vědomostí a dovedností, ne aby se učili pod hrozbou ze strany rodičů či učitelů.

     Při vytváření slovního hodnocení zajišťujeme odbornost a důslednost dodržováním následujících postupů:

     • učitelé postupují podle přesně stanovených kritérií, která zohledňují zejména píli, snahu a osobní postup
     • hodnocení jsou srozumitelná a jednoznačná
     • učitel na hodnocení spolupracuje s tutorem, který žáka také velmi dobře zná
     • žák se podílí svým vlastním sebehodnocením, ve kterém posuzuje svou práci, možnosti i rezervy