• Profil školy

   • Základní škola Světlo – škola pro rodinu

    Rodina – vzdělání – osobní vedení

    Charakteristickým znakem školy je úzká spolupráce mezi pedagogy a rodinami žáků. Rodině je přiznána nezastupitelná úloha ve výchově a vzdělávání žáků, škola je pak partnerem, který rodiče v jejich úsilí podporuje a pomáhá jim nalézt optimální cestu ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáka. Naším cílem je rozvíjet žáky po stránce tělesné, duševní i duchovní. V tomto úsilí nám velmi napomáhá osobní tutorský systém, v jehož rámci dochází k pravidelným setkáním pedagoga (tutora) s žákem i s jeho rodiči a všichni společně pracují na dosažení stanovených cílů.

     

    Kvalitní škola

    Klademe důraz na kvalitu vzdělání. Prostřednictvím kvalitního vzdělání chceme žákům pomoci, aby se dokázali zorientovat v dnešním rychle se měnícím světě. Zaměřujeme se zejména na rozvoj komunikačních dovedností, práci s informacemi, jazykovou vybavenost.

     

    Moderní škola

    Nabízíme kvalitní výuku anglického jazyka, ve které se zaměřujeme zejména na rozvoj komunikačních dovedností. Pro život v moderním světě je nezbytná také znalost informačních technologií, proto své žáky připravujeme pro práci s počítači a novými technologiemi. Řešením reálných situací a problémů se žáci připravují na vstup do opravdového světa.

     

    Tradiční škola

    Děti připravujeme na vstup do světa nejen po stránce akademické, ale i hodnotové. Škola podporuje atmosféru vzdělávání ve svobodě, vedeme děti k přijetí zodpovědnosti. Každý měsíc pracujeme na rozvoji určité dobré vlastnosti. Navazujeme na bohatou tradici a zkušenosti křesťanské kultury, vycházíme také ze zkušeností vzdělávacích systémů jiných zemí, zejména se jedná o španělskou vzdělávací organizaci Fomento de Centros Enseñananza. Nedílnou součást výchovy tvoří duchovní rozvoj žáků.