• Výlety s tatínky

   • Výlety pro tatínky a děti navazují na tradici mateřské školy Světýlko, která je dceřinou společností naší školy a na kterou navazujeme svou činností. Výlety vycházejí z iniciativy rodičů žáků a konají se 2x ročně.

    Je to příležitost pro otce dětí strávit den plný akčních zážitků s dětmi a dalšími tatínky a na druhou stranu nabídka odpočinku často velmi vytíženým maminkám.

    Výlety budou prozatím probíhat společně s MŠ Světýlko, avšak s narůstající kapacitou se postupně oddělíme.

    Témata výletů a další informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a školky a na nástěnkách ve vestibulech.

     

     

   • zatím žádné údaje