• Školné

    • Naše škola je soukromá škola právního charakteru. Ze státního rozpočtu dostáváme v určité výši dotace na žáka, ty nám však zdaleka nepokryjí náklady na provoz, z toho důvodu vybíráme školné.

     Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. 

      

     "Plné školné je stanoveno částkou 4000,- Kč měsíčně. 

     Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny."

      

     Výše školného je stanovena na základě individuálního pohovoru rodičů se zřizovatelem školy a po písemné dohodě, která specifikuje finanční podmínky školní docházky dítěte.

     Školné je potřeba zaplatit vždy do 15. dne aktuálního měsíce. Nezapomeňte uvést svůj variabilní symbol. Číslo účtu pro platby:  2701126414/2010. 

     Kompletní ceník pro školní rok 2023/2024 najdete zde.

      

     Jsme škola pro rodinu, proto na každé další dítě v našem projektu můžete uplatnit slevu.

      

     "Otázka peněz není nikdy ta, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí dítěte do projektu."

      

      Nedílnou součástí našich příjmů jsou však také dary od sponzorů, rodičů a přátel školy. Díky těmto příspěvkům jsme schopni garantovat kvalitní vzdělání žákům, financovat výchovně-vzdělávací aktivity, zajistit vybavení školy a přijmout ty nejlepší učitele, kteří učí s nadšením, s láskou a srdcem. 

      

      Za finanční nebo materiální dary jsme nesmírně vděčni a velmi si jich vážíme. I malý měsíční dar nám může pomoci.

      

     Základní škola Světlo s.r.o. přijímá dary na účet č. 2701126414/2010

      

     Ke každému daru rádi vystavíme potvrzení nebo darovací listinu.

      

     Všem dárcům velmi děkujeme, Vaše dary nás zavazují ještě k většímu úsilí a díky Vaší podpoře můžeme tak dobře fungovat.