• Školní družina

   • Provoz školní družiny je zajištěn každý všední den od pondělí do pátku.

     

    • Ranní družina:  7.00 h.  -  7.45 h.

     

    • Odpolední družina: 13.30 h. - 16.00 h. (v pátek od 12. 15 h. - 16.00 h.)

     

     

    Školní družina není pokračováním školního vyučování a ani jej nenahrazuje.  Poskytuje žákům relaxaci, aktivní odpočinek a efektivní využití volného času.

     

    Nabízí volnočasové aktivity, jako výtvarnou, pracovní, hudební nebo sportovní činnost. K dispozici má nejen školní hřiště, ale i les a louku s nově zbudovaným lanovým parkem v přilehlém okolí.

     

    Čas strávený ve školní družině má sloužit k odstranění únavy ze školních činností, rozvinutí kreativity u dětí, spontánní tvořivosti a vybudování pozitivního vztahu k přírodě.

     

    Důležitým cílem školní družiny je rozvoj sebeobsluhy dítěte, pěstování hygienických návyků, rozvíjení slušného a ohleduplného chování vůči spolužákům a dospělým, ohleduplné zacházení s vybavením (nejen) školní družiny.

    Na individuální (písemné) přání rodičů si děti mohou v družině vypracovat DÚ.

    Aktuální přehled kroužků v jednotlivých dnech společně s přihláškou naleznete v sekci Dokumenty školy.

     

    Od září 2020/2021 nabízíme v rámci družiny následující kroužky:

     

    • Kroužek folklórních tanců
    • Školní divadélko (Každý týden  - v pátek si žáci secvičí pohádku, která je zaujme, vyrobí si rekvizity, masky a zažijí přitom spoustu legrace). Každou pohádku si žáci zahrají 2x - 1x jako premiéru a 1x  jako derniéru. Tu nejzdařilejší potom sehrají na závěr školního roku - na Zahradní slavnosti. 
    • Florbal
    • Volejbal
    • Kroužek deskových a společenských her
    • Hudební kroužek (zpěv, tanec, hra na hudební nástroje)
    • Hra na flétnu
    • Šikulka (vyrábění z papíru, látky, vlny, drátků, přírodnin...lepenky)
    • Elektro -  kroužek (žáci si zlepší jemnou motoriku, naučí se pracovat s běžným nářadím jako je šroubovák, kleště, transformátorová pájka a vyrobí si zajímavé výrobky  v podobě semaforu, houkačky s LED světlem...) Vhodné pro žáky od druhé třídy.
    • Háčkování (3. a 4. třída)
    • Příprava žáků v AJ na  Cambridge Certificate 

     

     

     

    ŠD se řídí Vnitřním řádem školní družiny a aktuální verzí Školního řádu Základní školy Světlo. V těchto dokumentech jsou stanoveny provozní podmínky a další pravidla.