• Školní družina

   • Provoz školní družiny je zajištěn každý všední den od pondělí do pátku.

     

    • Ranní družina:         6:30 h.  -  7.30 h.
    • Odpolední družina: 11:40  h. - 16.00 h. 

     

    Školní družina není pokračováním školního vyučování a ani jej nenahrazuje.  Poskytuje žákům relaxaci, aktivní odpočinek a efektivní využití volného času.

     

    Nabízí volnočasové aktivity, jako výtvarnou, pracovní, hudební nebo sportovní činnost. K dispozici má nejen školní hřiště, ale i les a louku s nově zbudovaným lanovým parkem v přilehlém okolí.

     

    Čas strávený ve školní družině má sloužit k odstranění únavy ze školních činností, rozvinutí kreativity u dětí, spontánní tvořivosti a vybudování pozitivního vztahu k přírodě.

     

    Důležitým cílem školní družiny je rozvoj sebeobsluhy dítěte, pěstování hygienických návyků, rozvíjení slušného a ohleduplného chování vůči spolužákům a dospělým, ohleduplné zacházení s vybavením (nejen) školní družiny.

    Na individuální (písemné) přání rodičů si děti mohou v družině vypracovat DÚ.

    ŠD se řídí Vnitřním řádem školní družiny a aktuální verzí Školního řádu Základní školy Světlo. V těchto dokumentech jsou stanoveny provozní podmínky a další pravidla.

    Aktuální přehled kroužků v jednotlivých dnech společně s přihláškou naleznete buď zde nebo v sekci Dokumenty školy.