• Školní družina

   • Provoz školní družiny je zajištěn každý všední den od pondělí do pátku.

     

    • Ranní družina:  7.00 h.  -  7.40 h.

     

    • Odpolední družina: 13.30 h. - 16.00 h. (v pátek od 12. 15 h. - 16.00 h.)

     

     

    Školní družina není pokračováním školního vyučování a ani jej nenahrazuje.  Poskytuje žákům relaxaci, aktivní odpočinek a efektivní využití volného času.

     

    Nabízí volnočasové aktivity, jako výtvarnou, pracovní, hudební nebo sportovní činnost. K dispozici má nejen školní hřiště, ale i les a louku s nově zbudovaným lanovým parkem v přilehlém okolí.

     

    Čas strávený ve školní družině má sloužit k odstranění únavy ze školních činností, rozvinutí kreativity u dětí, spontánní tvořivosti a vybudování pozitivního vztahu k přírodě.

     

    Důležitým cílem školní družiny je rozvoj sebeobsluhy dítěte, pěstování hygienických návyků, rozvíjení slušného a ohleduplného chování vůči spolužákům a dospělým, ohleduplné zacházení s vybavením (nejen) školní družiny.

    Na individuální (písemné) přání rodičů si děti mohou v družině vypracovat DÚ.

    Aktuální přehled kroužků v jednotlivých dnech společně s přihláškou naleznete v sekci Dokumenty školy.

     

    Od září 2019/2020 nabízíme v rámci družiny následující kroužky:

     

    • Kroužek folklórních tanců
    • Robotika (Lektorky z Tančících kostek zapůjčí dětem lego, ze kterého si sestaví určitý model a pomocí tabletu a bluethootu jej rozpohybují).
    • Školní divadélko (Každý týden  - v pátek si žáci secvičí pohádku, která je zaujme, vyrobí si rekvizity, masky a zažijí při tom spoustu legrace).
    • Sportovní kroužek - Hýbáček (Zde hrajeme vybíjenou, florbal, fotbal, na jelena, na kraby, na zloděje a spoustu dalších pohybových her).
    • Kroužek deskových a společenských her
    • Koumáček (Je zaměřený pro šikovné hlavy. Tady si žáci zdokonalí čtenářskou gramotnost a procvičí si logické úkoly  z oblasti matematiky).
    • Šikulka (Vyrábění z čehokoli - z papíru, látky, dřeva, šišek, stromové kůry, tvoření ze sena, barvení na sklo...a další).
    • Volejbal
    • Fotbal
    • Pěvecký sbor
    • Hra na flétnu
    • Elektro kroužek
    • Doučování z AJ pro 2. třídu
    • příprava žáků 3. třídy na Cambridge Certificate 

     

     

     

    ŠD se řídí Vnitřním řádem školní družiny a aktuální verzí Školního řádu Základní školy Světlo. V těchto dokumentech jsou stanoveny provozní podmínky a další pravidla.

   • zatím žádné údaje