• Partneři a sponzoři

    • Mateřská škola Světýlko - ČR (Třebíč)
    • Vesas s.r.o.
    • Základní škola Navis - ČR (Dobřejovice)
    • Základní škola Parentes - ČR (Praha)
    • Sternik - Polsko (Varšava)
    • La Farga - Španělsko (Barcelona)
    • Fomento de centros de Enseňanza - Španělsko
    • Embers - USA (Chicago)
    • Northridge Preparatory School - USA (Chicago)
    • Willows academy - USA (Chicago)
    • Kingswood academy - USA (Chicago)
    • Woodrose academy - USA (San Francisco)
    • aSc EduPage
    • Jaderná elektrárna Dukovany
    • FRAENKISCHE CZ s.r.o.
    • Nuvia a. s. 
    • Tipafrost, a. s.