• Stravování

    • Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajištěno formou cateringu z externí školní jídelny střední průmyslové školy. Žáci obědvají v naší školní jídelně.

     Čas výdeje obědů:  11:45 - 13:00

     Ceny obědů:

     • cena jednoho obědu je 35,-Kč
     • souhrnná částka za obědy je hrazená vždy na konci daného měsíce zpětně

      

     Odhlašování obědů:

     Do 7:30 předchozího dne emailem na vichova@zssvetlo.com,  telefonicky na 777 650 208 či odhlásit do systému Edupage.