• Stravování

    • Obědy pro  žáky a zaměstnance školy  zajišťuje "Centrálka", strava se vydává v naší školní jídelně.

     Čas výdeje obědů:  11:45 - 13:00 hodin

     Ceny obědů:

     Kvůli zvyšujícím se nákladům za energie a zdražování potravin se od 1. 9. 2023 navyšuje cena obědu. 

     • cena jednoho obědu pro dítě od 6-ti do10-ti let (navýšení o 1,50 Kč), nově  36,50 Kč
     • cena jednoho obědu pro dítě od 10-ti a výše let (navýšení o 3,50 Kč), nově  38,50 Kč
     • souhrnná částka za obědy je hrazená vždy na do 10. následujícího měcíce, dle reálně odebraných obědů.

      

     Odhlašování obědů:

     Do 7:30 předchozího dne e-mailem na hrackova@zssvetlo.com, telefonicky na 777 650 213 či odhlásit do systému Edupage.