• Náš Tým

  • Vedení školy

    • Mgr. Hana Hrozníčková
    • Mgr. Hana Hrozníčkováředitelka školyhroznickova@zssvetlo.com
    • Ing. Anežka Víchová
    • Ing. Anežka Víchováprovozní ředitelka, učitelka angličtinyvichova@zssvetlo.com
  • Učitelé

    • Mgr. Lenka Široká
    • Mgr. Lenka Širokátřídní učitelka 1. třídysiroka@zssvetlo.com
    • Mgr. Jana Bublanová
    • Mgr. Jana Bublanovátřídní učitelka 2. třídybublanova@zssvetlo.com
    • Mgr. Bohumila Maxová
    • Mgr. Bohumila Maxovátřídní učitelka 3. třídymaxova@zssvetlo.com
    • Mgr. Ladislava Ondráková
    • Mgr. Ladislava Ondrákováučitelka náboženství
    • Marta Hráčková
    • Marta Hráčkováhospodářka