• Náš Tým

  • Vedení školy

    • Ing. Bohumil Bobek
    • Ing. Bohumil Bobekzakladatel školybobek@zssvetlo.com
    • Mgr. Hana Hrozníčková
    • Mgr. Hana Hrozníčkováředitelka školyhroznickova@zssvetlo.com
    • Mgr. Eva Zedníčková
    • Mgr. Eva Zedníčkovázástupkyně ředitelky pro 1. stupeňzednickova@zssvetlo.com
    • Mgr. František Hofbauer
    • Mgr. František Hofbauerzástupce ředitelky pro 2. stupeňhofbauer@zssvetlo.com
  • Pedagogičtí pracovníci

    • Bc. Eva Fialová
    • Bc. Eva Fialovávedoucí vychovatelka v ŠDfialova@zssvetlo.com, tel. č. 604 265 844
    • Aneta Černávychovatelka v ŠD605 433 881
    • Mgr. Bohumila Maxová
    • Mgr. Bohumila Maxovátřídní učitelka 1. třídymaxova@zssvetlo.com
    • Mgr. Klára Tůmovátřídní učitelka 2. třídyklara.tumova@zssvetlo.com
    • Mgr.& Mgr. Eva Šplíchalová
    • Mgr.& Mgr. Eva Šplíchalovátřídní učitelka 3. třídysplichalova@zssvetlo.com
    • Mgr. Jana Vítková
    • Mgr. Jana Vítkovátřídní učitelka 4. třídyvitkova@zssvetlo.com
    • Mgr. Miroslava Zikmundová
    • Mgr. Miroslava Zikmundovátřídní učitelka 5. třídyzikmundova@zssvetlo.com
    • Mgr. Eva Zedníčková
    • Mgr. Eva Zedníčkovátřídní učitelka 6. třídy zednickova@zssvetlo.com
    • Mgr. František Hofbauer
    • Mgr. František Hofbauertřídní učitel 7. třídyhofbauer@zssvetlo.com
    • Cecilia Fernández Cuetoturorka, učitelka Etikyceciliafcueto@zssvetlo.com
    • Ing. Marek Hrozníček
    • Ing. Marek Hrozníček učitel IThroznicek@zssvetlo.com
    • Mgr. Marie Kjulleněnováučitelka HV, ČJkjullenenova@zssvetlo.com
    • Olga Kněžínková
    • Olga Kněžínkováasistentka pedagoga a školní asistentkaknezikova@zssvetlo.com
    • Bc. Vladimíra Komínková
    • Bc. Vladimíra Komínkováasistentka pedagogakominkova@zssvetlo.com
    • Mgr. Judit Kopp
    • Mgr. Judit Koppučitelka AJjudit.kopp@zssvetlo.com
    • Monika Kršková
    • Monika Krškováučitelka AJ, VLkrskova@zssvetlo.com
    • RNDr. Ivana Menšíková
    • RNDr. Ivana Menšíkováučitelka M, Fmensikova@zssvetlo.com
    • Mgr. Dina Pfeiferová
    • Mgr. Dina PfeiferováUčitelka TV, VV, PČpfeiferova@zssvetlo.com
    • Mgr. Štěpánka Podlešáková
    • Mgr. Štěpánka Podlešákováasistentka pedagogapodlesakova@zssvetlo.com
    • Mgr. Ilona Růžičkováučitelka AJruzickova@zssvetlo.com
  • Nepedagogičtí pracovníci

    • Zuzana Picmausováasistentka ředitelky školyzuzana.picmausova@zssvetlo.com
    • Bc. Lucie Šislerováekonomka školysislerova@zssvetlo.com
    • Marta Hráčková
    • Marta Hráčkováhospodářkahrackova@zssvetlo.com
    • Andrea Palátová
    • Andrea Palátováuklízečka, výpomoc v kuchyni
    • Marie Švecováuklízečka, výpomoc v kuchyni
    • František Vích
    • František Víchškolník, správce budovy