• Proč si zvolit Základní školu Světlo?

    • SPOLUPRÁCE S RODINOU
    • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
    • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
    • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
    • CESTA
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
     • Závěrečné vystoupení

      Ke konci školního roku mívají žáci tradičně připravené vystoupení pro rodiče a přátele školy. Tentokrát se ale nejednalo o Zahradní slavnost v areálu školy. Díky oslavě 10. výročí od založení MŠ Světýlko jsme se přemístili do Národního domu, kde i ZŠ Světlo popřála a podpořila svým vystoupením tuto akci. Dle pochvalných reakcí se program vydařil k plné spokojenosti všech. Odkaz na video viz. níže.

     • Sportovní dopoledne

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Sportovní dopoledne.

      Sportování není nikdy dost, proto jsme se rozhodli, že žákům zpestříme poslední dny školy a uspořádali jsme Sportovní dopoledne. Utvořená družstva žáků soutěžila v 11-ti disciplínách – jako např. házení míčků na koš, stavění nejvyšší věže, přetahování lana, přenášení vody na lžíci, štafeta, skákání v pytli ..a jiné. Taktéž mohli vyzkoušet chůzi na chůdách nebo si zahrát turnaj ve vybíjené. Všichni si sportování náramně užili a každý odcházel s odměnou v podobě zvířecích samolepek a míčků do vody.

     • Recitační soutěž

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Recitační soutěž.

      V předposlední den školy jsme upořádali 1. ročník Recitační soutěže napříč všemi třídami. Z každé třídy se našlo 6 až 8 recitátorů, kteří měli odvahu předstoupit před obecenstvo celé školy a přednesli svoji připravenou báseň. Kolektiv pedagogického týmu se poté radil, která z přednesených básní nejvíce zaujala. Vyhodnocena byla každá třída zvlášť. Také žáci z celé školy hodnotili recitátorské dovednosti svých kamarádů, kamarádek formou vhozených lístečků do klobouku se jménem jejich vybraného favorita. Nakonec jsme udělovali samá první místa, cenu publika a cenu za zajímavý přednes. Výkony všech žáčků byly velmi vydařené a nebylo snadné vybrat ty nejlepší. Vítězové obdrželi diplom a knižní odměnu, na ostatní žáky pak čekala malá sladkost.

     • Sportovní hry v Alzheimer centru

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Sportovní hry v Alzheimer centru.

      Ve čtvrtek 24.6. se žáci druhé a třetí třídy zúčastnili Sportovních her, které pro nás uspořádali pracovníci z Alzheimer centra. Žáci a senioři soutěžili společně v týmech a měli za úkol absolvovat čtyři sportovní disciplíny - kuželky, petanque, kroket a hod kroužků na cíl. Pracovníci Alzheimer centra připravili i malé pohoštění v podobě zapečených toustíků a ovocnou štávu. Nechyběl ani osvěžující nanuk. Jako odměnu děti dostaly perníkové medaile, které pekli i zdobili klienti z Alzheimer centra + diplomy. Atmosféra celého setkání byla velmi přátelská a vstřícná. Bylo velmi pěkné sledovat, jak se mnohé z dětí ujalo své průvodcovské role, a zároveň radost ve tvářích mnohých seniorů,že mohou být ve společnosti mladých. Žáci se vraceli do školy spokojeni a plní dojmů.

     • Beseda s městskou policií

      Ve čtvrtek 16. 6. nás navštívili pánové z městské policie a povídali si s námi o bezpečném chování na ulici. Zopakovali jsme si, co už známe a dozvěděli jsme se i řadu nových informací, např. jak bezpečně chodit po ulici za tmy, jak přivolat pomoc, jak udat svoji polohu podle žlutých štítků na sloupech apod. Nakonec jsme si mohli prohlédnout policejní auto a chvilku si v něm posedět.

     • Malý školáček

      Naše škola opět nabízí kurz Malý školáček pro budoucí prvňáčky. Po 4x se děti setkávají s paní učitelkou a společně se připravují na jejich novou a zásadní sociální roli – Na ŠKOLÁKA. Opakují základní motorické postupy, které jsou potřebné pro psaní a kreslení. Procvičují pravolevou orientaci, prostorové vnímání, předmatematické schopnosti, sluchovou a zrakovou analýzu, hrubou i jemnou motoriku, rytmizují, staví jednoduché prostorové objekty dle zadání či vlastní fantazie. Vše probíhá v rámci her s doprovodem hudby a pohádek.

  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
  • Zápis dětí do 1. třídy

  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • MŠ Světýlko
   • Vesas s.r.o.
   • Edupage
   • ZŠ Navis
   • Parentes
   • Nuvia a.s.
   • Fraenkische CZ s.r.o.
   • TIPAFROST, a.s.
   • Evropské strukturální a investiční fondy