• Nadcházející události

      • Národní testování 2023/2024

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Národní testování 2023/2024.

       Vynikající úspěchy v Národním testování 5. tříd 2023/2024

       Naši žáci byli opět úspěšní ve SCIO testech. 💪💪💪 V měsíci květnu prokázali naši páťáci znalosti v českém jazyce, matematice, angličtině a v obecných studijní předpokladech. Dopadli na výbornou, v MAT a ČJ se jim dokonce podařilo zařadit naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v ČR. Zelená šipka na grafu ukazuje, kde se naše škola umístila. Velká gratulace👏👏👏

      • Exkurze do Prahy

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze do Prahy.

       V měsíci květnu vyjeli naši žáci s pedagogy na exkurzi do Prahy. Viděli spoustu památek jako např. Karlův most, Pražský orloj, Staroměstské náměstí, Tančící dům, navštívili samozřejmě Pražský hrad (trochu litovali, že osobně nepotkali pana prezidenta 😊) a Technické muzeum. Přesto největším zážitkem byla dvouhodinová plavba parníkem po řece Vltavě a návštěva Národního divadla. Praha dětem zcela učarovala a již nyní se těší na další výlet

      • Krajské kolo divadelních scén

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Krajské kolo.

       Ve čtvrtek 18. dubna se 7. třída zúčastnila krajského kola přehlídky školních divadel s názvem „Dětská scéna“. Vystoupili jsme s fraškou Černý den na Tolštejně. Pobavili jsme publikum, porotu i sami sebe. Největšího aplausu se dočkal Tomáš, který exceloval v roli kojné. Skvělý výkon ovšem předvedli všichni účinkující. Odměnou byl medovník a pamětní list. 😀👍

      • Testování žáků ČŠI

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Testování žáků ČŠI.

       Už máme výsledky úspěšnosti našich žáků 4. ročníku v rámci mezinárodního šetření TIMSS 2023 pořádané Českou školní inspekcí. Žáci se testovali ve znalostech z předmětů matematika a přírodověda. Zapojilo se 215 základních škol z celé České republiky a zúčastnilo se testování cca 7500 žáků.

       V matematice jsme se mezi školami umístili na 4. místě a v přírodovědě na 5. místě. Velká gratulace. Poděkování patří učitelkám za skvělou přípravu. 👏

       V tabulce hodnoceno %, v grafech je značeno pořadí úspěšnosti… Jsme borci, držíme se na špici. 😀💪

      • Literární soutěž

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Literární soutěž.

       9. dubna proběhlo slavnostní vyhlášení literární soutěže Mladý spisovatel,✍️ kterou již po sedmé pořádal Dům dětí a mládeže v Třebíči. Za naši školu poslalo příspěvek 5 žáků. Odnesli jsme si dvě čestná uznání (4. místo), skvělou zkušenost a motivaci do příštího ročníku. A stihli jsme i malou odměnu. 🍨🍦 Gratulujeme všem zúčastněným.

      • Zápisy dětí do 1. třídy na šk. rok 2024-2025

      • Zápis do 1. ročníku základní školy se týká žáků, kteří v tomto roce dosáhnou šestého roku věku, tj. do 31. 8. 2024 a platí i pro děti s odkladem školní docházky.

       Maximální počet žáků do 1. třídy je 20.

       Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat 5. 4. 2024 14:00 – 17:00 h. a 6. 4. 2024 9:00 – 11:00 h.

       Do 15. března bude na web. stránkách zpřístupněna zákonným zástupům dítěte on-line tabulka, s možností se předem nahlásit na konkrétní termín a čas zápisu.

       Pokud se nebudete moci dostavit v námi uvedeném termínu, můžete tak učinit v náhradním termínu a to 19. 4. 2024, 13:00 – 15:00 hodin. V takovém případě doporučuji předem kontaktovat vedení školy.

       1. Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

       • vytištěná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce najde na web. str. školy: O škole – Dokumenty školy;
       • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
       • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR, status uprchlíka.

        

       2. Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

       • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní a přinese osobně do kanceláře školy nebo pošle datovou schránkou na ID: 3ka8frv, najde na web. str. školy: O škole – Dokumenty školy;
       • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
       • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
       • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

        

       3. Průběh zápisu do 1. třídy:

       • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
       • zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru s pomocí různých didaktických prvků (kartiček, kostek, ...)  sledovat  sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
       • zákonní zástupci budou informováni o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30-ti dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2024 na mail. adrese a vyvěšením na dveřích u hlavního vchodu do budovy školy.

        

       4. Podle čeho vybíráme: 

       • souznění s filosofií naší školy;
       • přednost mají rodiny jejichž dítě (předškolák) má zde již sourozence;
       • přichází z partnerské mateřské školky Světýlko;
       • v případě velkého zájmu (při počtu uchazečů nad 20) přistoupíme k veřejnému losování, které by se uskutečnilo 25. 4. 2024 za účasti vedení školy.

        

       5. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/přijetí s odkladem povinné školní docházky Vám zašleme poštou + obdržíte informační e-mail do 30 dnů od zápisu. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na mail. adrese: svetlo@zssvetlo.com nebo telefonním čísle 777 650 210.

        

      • Přípravka k zápisu - MALÝ ŠKOLÁČEK

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Přípravka k zápisu - MALÝ ŠKOLÁČEK.

       Tento týden poprvé začne v naší škole PŘÍPRAVKA K ZÁPISU - "MALÝ ŠKOLÁČEK." 1. lekce se uskuteční 6. března - středa, v čase 15:30 h.-16:15h., v přízemí budovy, ve 3. třídě. viz. letáček níže. Na první lekci ať je, prosím, s dítkem ve třídě přítomna maminka nebo tatínek. S sebou: dobrou náladu, přezůvky, penál s psacími potřebami. Děkujeme a už se na vás móóóóc těšíme😀

      • Zimní olympijské hry ve školní družince

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Zimní olympijské hry ve školní družince.

       V měsíci lednu se ve školní družině uspořádaly ZOH. Žáci zahajovali zpěvem české hymny. Poté se rozdělili na týmy a rozhodli se, jakou zemi budou reprezentovat. S vlajkou nad hlavou, kterou si vyrobili, procházeli po škole a "zažehli" olympijský oheň. Paní vychovatelky vybraly 4 disciplíny – lyžování, bobování, curling a hokej. Žáci soutěžili s velkou vervou a nadšením a na závěr na ně čekala sladká odměna. Sportu zdar!

      • Dětský karneval

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Dětský karneval.

       Začátkem února pořádala ŠD v jídelně školy Dětský karneval. Samotný karneval soutěžící započali promenádou a představením masek. Následovaly pohybové a týmové hry. Jako porotci se pasovali do tohoto nelehkého úkolu žáci 5. třídy a vyhodnocovali soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější masku. V průběhu karnevalu se děti mohly občerstvit popcornem, tyčinkami, perníkem a řezy s tvarohem. Všichni jsme si akci moc užili.

      • Advent v Domově důchodců

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Advent v Domově důchodců.

       Jako každým rokem přicházíme potěšit seniory ze sousedství hudebním pásmem písniček a vánočních koled. Na závěr vždy předáváme ručně vyrobená přáníčka s přáním všeho nej... v novém roce.

      • Vánoční besídka

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Vánoční besídka .

       14. 12. se konala v prostorách tělocvičny vánoční besídka, na které se prezentovala základní i mateřská škola společně. Děti ze školky představily Horácké tance. Dále vystoupil Školní sboreček, kytarový kroužek a zpívaly se jak české koledy, tak anglicko- španělské vánoční písně jako Feliz Navidad. Všichni účinkující byli úžasní a atmosféra v publiku skvělá. Děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

      • Světlo pro 17. listopad

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Světlo pro 17. listopad.

       Naše škola stejně jako loni podpořila svojí účastí oslavy 17. listopadu, kdy jsme si připomněli, jak důležité jsou získané hodnoty - svoboda a demokracie. Ve škole si děti s rodiči zhotovily krásné lampionky a na 18. 00 h. se všichni přemístili v průvodu na Karlovo náměstí na oficiální zahájení oslav panem starostou. Nechybělo hudební vystoupení a státní hymna.