• Harmonogram školního roku

  •            


   Harmonogram školního  roku  2023/2024

                                      (září–červen)

    

   Školní rok                     I. pololetí            4. září 2023–31. ledna 2024

                                         II. pololetí           1. února 2024–28. června 2024

    

   Prázdniny                     podzimní             26. 10. - 27. 10. 2023

                                         vánoční               23. 12. - 2. 1. 2024

                                         pololetní              2. 2. 2024

                                         jarní                    12. 2. - 18. 2. 2024

                                         velikonoční         28. 3. – 1. 4. 2024

                                         hlavní                 29.6. – 1. 9. 2024

    

   Ředitelská volna

    

   29.   9. 2023

   22. 12. 2023

    

   Tutoringové schůzky

   Přesný termín dle osobní domluvy s tutorem:

   1. schůzka: říjen–listopad
   2. schůzka: únor–březen
   3. schůzka: květen–červen

   SRPČaK – Schůzka s rodiči při čaji a kávě 2x ročně:

   Třídní schůzky 1. pololetí:

   1. třída                                    14. 9. v 16:00

    

   2. třída                                    20. 9. v 16:00

   3. třída                                    20. 9. v 16:30

   4. třída                                    20. 9. v 17:00

           

   5. třída                                    21. 9. v 16:00  

   6. třída                                    21. 9. v 16:30      

   7. třída                                    21. 9. v 17:00

    

   (Schůzka se zástupci tříd: 12. 9. 2023 v 16:00 h.)

    

   Třídní schůzky 2. pololetí:

    

   1. třída                                    24. 4. v 16:00

   2. třída                                    24. 4. v 16:30

   3. třída                                    24. 4. v 17:00

   4. třída                                    24. 4. v 17:30      

    

   5. třída                                    25. 4. v 16:00 

   6. třída                                    25. 4. v 16:30      

   7. třída                                    25. 4. v 17:00

    

   (Schůzka se zástupci tříd: 16. 4. 2024 v 16:00 h.)

    

   Září

   • Zahájení nového školního roku 4. 9.  – ( PO)  -  v 8:00 h. mše svatá v kostele sv. Martina, poté slavnostní přivítání školáků v ZŠ Světlo, pasování prvňáčků na žáky školy
   • Adaptační kurz pro 4. třídu – termín bude upřesněn
   • Adaptační kurz pro 5. třídu – termín bude upřesněn
   • Adaptační kurz pro 6. třídu – termín bude upřesněn
   • Přednáška o ctnosti: Dodržování pravidel
   • Schůzka s rodiči prvňáčků + školení o Hejného matematice + informační systém Edu Page, 14. 9., v 16.00 h.
   • SRPČaK – Schůzka s rodiči žáků 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníků (viz. uvedeno na první straně Harmonogramu)
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Povídání s prvňáčky "Jak si správně čistit zoubky" besedu vede

    MUDr. Z. Križanová

   • Státní svátek 28. 9.
   • Výuka plavání 3. a 4. třída
   • Výlet do Brna – 7. třída

    

    

   Říjen

   • Přednáška o ctnosti: Slušnost
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Pouštění draků – DRAKIÁDA
   • Mariánská pouť
   • Sběr papíru 18. – 20. 10. 2023
   • Beseda s paní spisovatelkou Marií Špačkovou 1. – 3. třída, 24. 10. v 10:00 h.
   • Beseda s paní spisovatelkou Marií Špačkovou 4. – 7. třída, 31. 10. v 10:00 h.
   • Podzimní prázdniny 26. – 27. 10.
   • Výuka plavání 3. a 4. třída

    

   Listopad

    

   • Přednáška o ctnosti: Solidarita
   • Výuka plavání 3. a 4. třída
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Zdravá 5 s ochutnávkou – téma zdravý jídelníček
   • Bruslení
   • Pedagogická porada 15. 11. od 14:00 h.  – čtvrtletní, výuka končí ve 13:45 h.
   • Státní svátek 17. 11.
   • Dopravní hřiště (4. a 5. třída)
   • Adventní tvoření pro rodiče s dětmi 30. 11. 2023, 15.00 – 17.00 h.

    

   Prosinec

   • Přednáška o ctnosti: Štědrost
   • Mikulášská nadílka
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Bruslení
   • Návštěva betlémů na zámku
   • Divadelní představení v Pasáži s vánoční tématikou
   • Zpívání a tancování v Domově důchodců – ul. Kubešova
   • Vánoční vystoupení pro rodiče a přátele školy 14. 12. 2023 – od 15.30 (čtvrtek) v ZŠ Světlo  + vánoční jarmark
   • Dopolední vánoční besídky ve třídách – rozdání dárečků + krmení zvířátek
   • Mše svatá v kostele sv. Martina za ZŠ a MŠ 20. 12. 2023 v 8.00 h.   
   • Ředitelské volno 22. 12.
   • Vánoční prázdniny 23.12. – 2. 1. Nástup do školy 3.1.

   Leden

   • Přednáška o ctnosti: Vděčnost
   • Začátek vyučování v novém roce – 3. 1. 2024
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Bruslení
   • Pedagogická porada 17. 1. 2024 od 14:00 h. – pololetní, výuka končí ve 13:45 h.
   • Předávání pololetního vysvědčení 31. 1. 2024, odpolední výuka odpadá
   • Návštěva kina

    

   Únor

   • Přednáška o ctnosti: Spravedlnost
   • Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
   • Jarní prázdniny 12. 2. – 18. 2. 2024
   • Masopustní karneval v ŠD
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Projektový den
   • Bruslení

    

   Březen

   • Přednáška o ctnosti: Vlídnost
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Den otevřených dveří 12. 3. od 8:00 – 17:30 h.
   • Noc s Andersenem – mladší žáci, přespávání v knihovně, datum bude upřesněn
   • Sběr papíru 20. – 22. 3.
   • Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi v ZŠ Světlo 21. 3. 2024 od 14.30 hodin (čtvrtek)
   • Křížová cesta
   • Mše svatá v kostele sv. Martina za ZŠ a MŠ 27. 3. 2024 v 8.00 h.
   • Velikonoční prázdniny 28. 3. – 1. 4.

    

    

   Duben

   • Přednáška o ctnosti: Pořádek
   • Velikonoční agapé – slavnosti snídaně
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Projektový den: Den Země 22. 4. 
   • Zápis dětí do 1. třídy – 5. 4. (pátek) 14.00 h – 17.00 h. dále 6. 4. 2024 (sobota) 9.00 – 11.00 h.
   • Pedagogická porada 24. 4. 2024 v 14.00 h. – 3. čtvrtletí, výuka končí ve 13:45 h.

    

   Květen

   • Přednáška o ctnosti: Skromnost
   • Státní svátek 1. 5.
   • Státní svátek 8. 5.
   • Exkurze do Prahy 9. – 10. 5.
   • Besedy pro žáky v městské knihovně
   • Pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně
   • Zpívání a tancování v Domově důchodců na ul. Kubešova
   • Škola hrou – zábavný program ke Dni dětí 31. 5.

    

   Červen

   • Přednáška o ctnosti: Zájem o druhé
   • Zajímavé besedy
   • Závěrečná pedagogická porada 19. 6. 2024 ve 14. 00 h. – výuka končí ve 13:45 h.
   • Zahradní slavnost 20. 6. od 15.30 h.  - ČT
   • Vystoupení se školním divadlem v DD a MŠ
   • Sportovní dopoledne
   • Výlety, exkurze, zajímavé besedy, cesta za pokladem
   • Přespání ve škole 26. – 27. 6. 😊
   • Závěrečná mše ve školní kapli 28. 6., v 8.00 h.
   • Předání vysvědčení 28. 6. 2024 a ukončení školní roku