• Harmonogram školního roku

  •                                  

   Harmonogram  školního  roku  2020/2021

         (září – červen)

    

   Školní rok                    

   • I. pololetí            1. září 2020 – 28. ledna 2021
   • II. pololetí           1. února 2021 – 30. června 2021

    

   Prázdniny                     

   • podzimní             29. října a 30. října 2020
   • vánoční               23. prosince – 3. ledna 2021
   •  pololetní             29. ledna 2021
   •  jarní                    1. února – 7. února 2021
   • velikonoční          1. dubna 2021
   • hlavní                   1. července 2021 - 31. srpna 2021

    

   Tutoringové schůzky

   Přesný termín dle osobní domluvy s tutorem:

   1. schůzka: do konce října 2020
   2. schůzka: do konce února 2021
   3. schůzka: do konce května 2021

   Schůzky s rodiči (SRPŠ)

   2x ročně v měsíci listopad a duben, den bude upřesněn.

   Září

   • Zahájení nového školního roku 1. 9.  – ( ÚT)  -  v 7.15 h. mše v kostele sv. Martina, poté přivítání školáčků v ZŠ Světlo +pasování
   • Přednáška o ctnosti: Dodržování pravidel
   • Seminář pro rodiče: o Hejného matematice
   • Beseda v městské knihovně
   • Přednáška pro rodiče: Jak pracovat se školním informačním systémem EduPage
   • Projektový den v Alternátoru
   • Povídání si s prvňáčky "Jak si správně  čistit zoubky" besedu vede MUDr. Z. Križanová

   Říjen

   • Přednáška o ctnosti: Slušnost
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Exkurze do Zašovic
   • Pouštění draků – DRAKIÁDA
   • Sběr papíru

    

    

   Listopad

   • Přednáška o ctnosti: Solidarita
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Zahrádkářská výstava
   • Zdravá 5 s ochutnávkou – téma zdravý jídelníček
   • Pedagogická rada 16. 11. 2020 v 7.00 h. – čtvrtletní
   • Bruslení
   • Třídní schůzky 19. 11. od 16. 00 h.
   • Adventní tvoření pro rodiče s dětmi 26. 11. 2020 od 14.30 h. v MŠ Světýlko

    

   Prosinec

   • Přednáška o ctnosti: Štědrost
   • Mše svatá v kostele sv. Martina za ZŠ a MŠ 16. 12. 2020 v 16. 00 h.
   • Mikulášská nadílka
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Bruslení
   • Návštěva betlémů na zámku
   • Divadelní představení v Pasáži s vánoční tématikou
   • Zpívání a tancování v Domově důchodců – ul. Kubešova a v Alzheimer centru
   • Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy 16.  12. 2020 v 17. 00 h. spojená s jarmarkem (po ukončení mše v kostele přesun do sálu v Národním domě)
   • Dopolední vánoční besídka ve třídách - děti si rozdají vzájemně dárečky + krmení zvířátek  

    

   Leden

   • Přednáška o ctnosti: Vděčnost
   • Začátek vyučování v novém roce  –  4. 1. 2021
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Bruslení
   • Předávání pololetního vysvědčení 28. 1. 2021
   • Pedagogická rada 18. 1. 2021 od 7. 00 h. - pololetní 

    

   Únor

   • Přednáška o ctnosti: Spravedlnost
   • Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Bruslení

    

    

   Březen

   • Přednáška o ctnosti: Vlídnost
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Návštěva divadelního představení v Národním domě
   • Noc s Andersenem – přespávání v knihovně, datum bude upřesněn
   • Den otevřených dveří 4. 3. 2021 od 8:00 – 16:30 h.
   • Mše svatá za ZŠ a MŠ 24. 3. 2021 v 16. 00 h.
   • Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi z MŠ a ZŠ 25. 3. od 14.30 hodin – Pořádá ZŠ Světlo - ČT (Velikonoční pondělí připadá na 5. 4.)

    

   Duben

   • Přednáška o ctnosti: Pořádek
   • Beseda v městské knihovně
   • Projektové dny: „Den Země 22. 4.  
   • Zápis dětí do 1. třídy – 9. 4. (pá)od 14.00 h – 17.00 h. a 10. 4. (so) od 9.00 – 11.00 h. – Nutné, předem se domluvit na konkrétní hodinu!
   • Pedagogická rada 19. 4. 2021 v 7. 00 h. – 3. čtvrtletí
   • Třídní schůzky 22. 4. od 16. 00 h.

    

    Květen

   • Přednáška o ctnosti: Skromnost
   • Beseda v městské knihovně
   • Pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně
   • Vystoupení ke Dni matek 6. 5. 2021 od 15. 00 h. - ČT
   • Zpívání a tancování v Domě důchodců – ul. Kubešova

    

    

   Červen

   • Přednáška o ctnosti: Zájem o druhé
   • Beseda s Policíí ČR – „Jak se bezpečně chovat o prázdninách“
   • Beseda v městské knihovně
   • Návštěva Hasičského záchranného sboru v Třebíči
   • Zahradní slavnost 17. 6.  od 15. 30 h.  - ČT
   • Pedagogická rada 21. 6. 2021 v 7. 00 h. – závěr roku
   • Vystoupení se školním divadlem pro ZŠ, MŠ  a DD a Alzheimer centrum v blízkém okolí
   • Sportovní dopoledne
   • Cesta za pokladem
   • Předání vysvědčení 30. 6. 2021