• Harmonogram školního roku

  •                                  Harmonogram  školního  roku  2018/2019

    

    

    

   Školní rok:                     I. pololetí            3. září 2018 - 31. leden 2019

                                         II. pololetí           1. února - 28. června 2019

    

   Prázdniny:                   podzimní            29. – 30. října 2018

                                         vánoční               22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

                                         pololetní              1. února 2019

                                         jarní                    4. března – 10. března 2019

                                         velikonoční        18. dubna – 22. dubna 2019

                                         hlavní                 29. června – 1. září 2019

    

   Tutoringové schůzky:

    

   Přesný termín dle osobní domluvy s tutorem:

   1. schůzka: do konce října 2018
   2. schůzka: do konce února 2019
   3. schůzka: do konce května 2019

    

   Září

   • Zahájení nového školního roku 3. 9. 2018 –( PO)  -  v 7.15 h. mše v kostele sv. Martina, poté přivítání školáčků v ZŠ Světlo + krátká informativní schůzka s rodiči
   • Přednáška o ctnosti: Dodržování pravidel
   • Seminář pro rodiče: o Hejného matematice
   • Beseda v městské knihovně 12. 9.
   • Třídní schůzka pro rodiče žáků 2. třídy 10. 9. od 16.00 h.
   • Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy 11. 9. od 17.30 h.
   • Přednáška pro rodiče: Jak pracovat se školním informačním systémem EduPage
   • Vystoupení žáků se školním divadélkem v Domově  důchodců a v MŠ Demlova
   • Tančící kostky – Lego Education
   • Nabídka  nového kroužku  - Robotika
   • Beseda s paní zubařkou "Jak si správně  čistit zoubky" - 26. 9. v 8. 15. h. MUDr. Z. Križanová

    

    

    

   Říjen

   • Přednáška o ctnosti: Slušnost
   • Projektové dny: Enviromentální výchova – Třídění odpadu spolupráce s firmou ESKO-T
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Výstavka plodů a práce žáků s přírodninami
   • Den otevřených dveří 24. 10. 2018 (st) od 9.00 h. – 17.30 h.
   • Pouštění draků – DRAKIÁDA
   • Podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 

    

    

    

   Listopad:

   • Přednáška o ctnosti: Solidarita
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Zdravá 5 s ochutnávkou – téma zdravý jídelníček
   • Beseda -  Medová snídaně 
   • Pedagogická rada 13. 11. 2018 od 14.00 h. - čtvrtletní
   • Třídní schůzky 14. 11. od 16. 30 h.
   • Adventní tvoření 27. 11. v 15. h. v MŠ Světýlko

    

    

   Prosinec

   • Přednáška o ctnosti: Štědrost
   • Adventní tvoření v prostorách MŠ Světýlko od 15.00 h.
   • 5. 12. Mikulášská nadílka
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Divadelní představení v Pasáži s vánoční tématikou
   • Zpívání a tancování v Domově důchodců – ul. Kubešova
   • 20.12. Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy v 15.30 h.
   • 21.12. Vánoční besídka ve třídě - děti si rozdají dárečky 
   • 22. 12. - 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

    

   Leden

   • Přednáška o ctnosti: Vděčnost
   • Začátek vyučování v novém roce  –  3.  1.   2019 – (ČT)
   • Návštěva betlémů na zámku
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Předávání pololetního vysvědčení 31. 1. 2019
   • Pedagogická rada 22. 1. 2019 od 14. 00 h. - pololetní 

    

   Únor

   • Přednáška o ctnosti: Spravedlnost
   • Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Karneval 
   • Návštěva muzea Vysočiny

    

    

   Březen

   • Přednáška o ctnosti: Vlídnost
   • 4. - 10. 3. 2019 Jarní prázdniny
   • Beseda pro žáky v městské knihovně
   • Návštěva divadelního představení v Národním domě
   • Den otevřených dveří  12. 3. 2019 od 8.00 h. - 17. 00 h.

    

    

   Duben

   • Přednáška o ctnosti: Pořádek
   • Velikonoční tvoření s rodiči  v prostorách ZŠ - 10. 4. od 15.00 h. Tvoření je i pro rodiče dětí z MŠ
   • Velikonoční pondělí 22. 4. 2018
   • Beseda v městské knihovně „Příroda nás baví“
   • Projektové dny: „Den Země 22. 4.
   • Projekt:Multikulturní výchova – tradiční české a zahraniční pokrmy
   • Zápis dětí do 1. třídy – 5. 4. (pá)od 14.00 h – 18.00 h.  a 6. 4. (so) od 9.00 – 11.30 h. – Nutné, předem se domluvit na konkrétní hodinu!
   • Pedagogická rada 16. 4. 2019 od 14. h. – 3. čtvrtletí
   • Třídní schůzky 17. 4. od 16. 30 h.
   • 18. - 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

    

    

   Květen

   • Přednáška o ctnosti: Skromnost
   • Beseda v městské knihovně
   • Pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně
   • Tvoření ke dni Matek
   • Zpívání a tancování v Domě důchodců – ul. Kubešova
   • Svátek Matek (12.5.)
   • Návštěva Hasičského záchranného sboru v Třebíči
   • Exkurze do Eska - T

    

   Červen

   • Přednáška o ctnosti: Zájem o druhé
   • Beseda s Policíí ČR – „Jak se bezpečně chovat o prázdninách“
   • Beseda v městské knihovně
   • Výlet na Chaloupky
   • Zahradní slavnost 14. 6. od 15. 30 h.
   • Pedagogická rada 18. 6. 2019 od 14. 00h. – závěr roku
   • Sportovní dopoledne
   • Cesta za pokladem
   • Přespání a pyžamová párty ve škole 26. 6. 2019 (st)
   • Předání vysvědčení 28. 6. 2019 – (pá)