• Školní družina

   • Provoz školní družiny je zajištěn každý všední den od pondělí do pátku.

     

    • Ranní družina:  7.00 h.  -  7.45 h.

     

    • Odpolední družina: 12.30 h. - 16.00 h.

     

     

    Školní družina není pokračováním školního vyučování a ani jej nenahrazuje.  Poskytuje žákům relaxaci, aktivní odpočinek a efektivní využití volného času.

     

    Nabízí volnočasové aktivity, jako výtvarnou, pracovní, hudební nebo sportovní činnost. K dispozici má nejen školní hřiště, ale i les a louku s nově zbudovaným lanovým parkem v přilehlém okolí.

     

    Čas strávený ve školní družině má sloužit k odstranění únavy ze školních činností, rozvinutí kreativity u dětí, spontánní tvořivosti a vybudování pozitivního vztahu k přírodě.

     

    Důležitým cílem školní družiny je rozvoj sebeobsluhy dítěte, pěstování hygienických návyků, rozvíjení slušného a ohleduplného chování vůči spolužákům a dospělým, ohleduplné zacházení s vybavením (nejen) školní družiny.

    Na individuální (písemné) přání rodičů si děti mohou v družině vypracovat DÚ.

    Od září 2018/19 nabízíme v rámci družiny následující kroužky:

    Kroužek folklórních tanců:

    - pro začátečníky v ÚT ve 13.30 - 14.30 h.

    - pro pokročilé ve ST 13.30 h. - 14. 30 h.

     

    Robotika: v PO od 13.30 - 14. 30 h.

    Školní divadélko: v PÁ od 12. 00 - 13.15 h.

    Sportovní kroužek: - Hýbáček (zde hrajeme vybíjenou, fotbal, na jelena, na kraby, na zloděje a spoustu dalších pohybových her), v PO a ÚT od 14.30-15.45 h.

    Kroužek deskových a společenských her: ve ST a PÁ od 13.30 - 15.45 h.

    Koumáček: (zde se žáci mohou procvičit ve znalostech a doplnit své "neznalosti" z vyučování), v ÚT a ČT od 13.00 - 13.30h.

    Šikulka: (vyrábění z čehokoli, malování...), ve ČT od 13.30 - 15.45 h.

     

     

     

    ŠD se řídí Vnitřním řádem školní družiny a aktuální verzí Školního řádu Základní školy Světlo. V těchto dokumentech jsou stanoveny provozní podmínky a další pravidla.