• Slovo ředitelky

    •  

      Vážení čtenáři těchto stránek,

     první školní rok je úspěšně za námi, a myslím, že se povedl. Přestože jsme pluli „do neznáma“, nastavili jsme dobrý směr a dorazili zdárně do cíle.  Všichni zaměstnanci školy se snažili, aby vše fungovalo tak, jak má, aby se toho žáci co nejvíce naučili s chutí a zábavnou formou. Uskutečnila se spousta akcí, vzdělávacích besed, soutěží, přednášek, vystoupení, nechyběl ani dětský karneval. Závěrem školního roku jsme dětem zorganizovali dětem výpravu na „Pekelňák" spojenou s hledáním pokladu, bujarou diskotéku a přespání ve škole. Každý den měli žáci možnost pochutnat si na výborném obědě a těšit se z čistého a malebně upraveného školního prostředí.

     Podařilo se nám vyhrát v celorepublikové soutěži pořádané nadací Sova  -  na téma  Kreativní textilní dílna.  Konkurence byla veliká, ale s krásně ušitými sněhuláčky a panenkami neměli ostatní šanci. Jeden žák školy dále vyhrál první místo v přírodovědné soutěži a věřím, že „prim“ budeme držet i v následujících letech.

              Zmiňovala jsem, že jsme prožili pilotní rok v nově vzniklé Základní škole Světlo. Měli jsme předem vizi, chuť a nadšení jít společně do tohoto velikého projektu. Jak bude skutečně edukační proces s žáky probíhat, jak se budou chovat, do jaké míry budou do všeho zainteresování, to jsme odtajňovali po částech během celého roku.

     Velké díky patří i rodičům žáků, kteří se školou bezvadně spolupracovali, a věřím, že tomu tak bude i nadále. Velké poděkování náleží našim partnerským školám v Praze ZŠ Parentes a Navis. Nesmím opomenout vděčnost za zaslané sponzorské dary, jak od jednotlivců, tak od firem. Díky Vám se mohou naši žáci těšit z moderně vybavených tříd. 

      

     A co přeji nám všem do nadcházejícího školního roku 2018/2019?  Hlavně přeji pevné zdraví, hodně sil, trpělivosti, dobrých nápadů a otevřenou mysl. Žáčkům se bude hodit kupa elánu a pozitivního přístupu. Nevěšte hlavu, když vám hned všechno nepůjde napoprvé.  Žádný učený z nebe nespadl.

      

     Zkrátka, ať do nadcházejícího školního roku vyplouváme s lehkostí a nadšením, co zajímavého nám zase přinese.

      

      

     Mgr. Hana Hrozníčková