• Stravování

    • Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajištěno formou cateringu z externí školní jídelny střední průmyslové školy. Žáci obědvají v naší školní jídelně.

     Čas výdeje obědů:  11:45 - 12:15

     Ceny obědů:

     • cena jednoho obědu je 35,-Kč
     • souhrnná částka za obědy je hrazená vždy na konci daného měsíce zpětně

      

     Odhlašování obědů:

     Do 7:30 emailem na bobkova@zssvetlo.com