• Ze života školy

     • 1.3.2021
      • Prezentace školy

       V této složité době není bohužel možné uskutečnit v měsíci březnu Den otevřených dveří osobně v  naší škole, tak alespoň prostřednictvím fotografií a videa, zkuste nasát atmosféru této školy. ZS_Svetlo_leden_2019.pptx

     • 12. 11. 2020
      • Projektový den v Alternátoru

       Projektový den v Alternátoru

       Dne 23. 9. 2020 jsme  uskutečnili  projektový den (za podpory Šablon II.) do Alternátoru – Ekotechnického centra v Třebíči. Žáci se dozvěděli  pomocí  projekční koule a výkladu paní lektorky zajímavosti z oblasti  vesmíru – o planetách, hvězdách, měsíci, meteoritech, černé díře…také o prvních kosmonautech, kteří letěli  do vesmíru a kteří přistáli na měsíci. Na dalším stanovišti čekala na děti beseda o Výrobě elektřiny. Nejvíce se žáci těšili na Science show, kde si mohli ve skupinkách zkusit pokusy. Jako např. Pokus s rozložením barev či změnou povrchového napětí. Prvňáčci byli nadšeni, když se jim podařilo roztančit v pohárku s vodou brusinky. Posledním stanovištěm byla Teplárna. Zde se dozvěděli, co se vyrábí a spaluje v teplárnách a kolik jich v Třebíči vlastně máme. 

     • 29.9. 2020
      • Povídání s paní zubařkou

       Povídání s paní zubařkou

       V polovině září navštívila paní zubařka MUDr. Križanová naše prvňáčky a povídala si s nimi o správném čistění zoubků. Poslechli si příběh O bacilech a dozvěděli se, co zoubkům nejvíce prospívá a co naopak škodí. Také si ukázali na plyšákovi správnou techniku čištění zubů a pak si sami vyzkoušeli zoubky dobře vyčistit. Na závěr dostaly děti krásné kartáčky a omalovánky. 

     • 29.9.2020
      • Program lidových tradic

       Program lidových tradic

       Dne 29. září k nám z třebíčského muzea přijela paní Komínková, aby si s žáky 3. a 4. třídy povídala o lidových tradicích a hlavně o tom, jak se kdysi tkaly látky. Nejprve se prostřednictvím pohádky O krtečkovi seznámili s celým postupem od získání vláken ze lnu až po utkání látky. Ve druhé části programu si pak každý z žáků mohl utkat vlastní kobereček.

     • 5.10.2020
      • Olympijský diplom

       Ve školním roce 2020/2021  se škola zapojuje v rámci tělocviku opět do Olympijského diplomu.

       Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

       Vyučující s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje alespoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky se průběžně evidují a na konci školního roku obdrží každý žák Olympijský diplom.

     • 1.9.2020
      • Zahájení v novém školním roce

       Zahájení v novém školním roce

       1. září jsme slavnostně uvítali  prvňáčky v počtu 10-ti dětí. Zahajovali jsme tradičně v 7. 15 h. v  kostele  sv. Martina a poté se přemístili do budovy ZŠ. Tentokrát  prvňáčky  přivítala vzácná návštěva – přijela paní senátorka Hana Žáková, která měla pro ně nachystané i krásné dárky.  Samozřejmě nechybělo pasování prvňáčků ředitelkou školy a proslov p. zakladatele. Taktéž  jsme paní senátorku provedli po škole a zároveň zavítala i do ostatních tříd.  

     • 28.6. 2020
      • Odkaz budoucím pokolením

       Odkaz budoucím pokolením

       Na konci šk. r. 2019/2020 vložila ředitelka školy při rekonstrukci schodiště ve 2. části objektu časovou schránku s naději opětovného objevení. Žáci společně s třídními učitelkami napsali dopis za každou třídu a namalovali obrázky. Také ředitelka školy přiložila poselství a vzkaz budoucím generacím spolu s fotodokumentací  v jaké podobě se momentálně budova školy nachází. 

       Nikdo neví, co přinese čas, co bude za 50 či 100 let, ale co víme jistě, je myšlenka, že každopádně Základní škola Světlo zanechá „plamínek“ radosti, spolupráce a přátelství v srdcích žáků, rodičů i celého učitelského sboru.

        

        

      • Cesta za pokladem

       Cesta za pokladem

       Dne 25. 6. 2020 se prvňáci a druháci vydali v dopoledních hodinách na Cestu za pokladem, kterou jim připravila třetí třída pod vedením třídní učitelky Mgr. Bohumily Maxové. Cestou děti plnily řadu úkolů, aby mohly vysvobodit zakletá zvířátka ze spárů zlého čaroděje Čarabraka. Cesta končila v budově školy, kde společnými silami děti vysvobodily zvířátka ( viz. foto třeťáci v kostýmech) a za odměnu dostaly od zvířátek sladký poklad a na památku motýla z Kouzelného lesa. Všichni si cestu velmi užili a mají mnoho zážitků. Pokladovku hodnotíme jako velmi zdařilou a zároveň se nám velmi osvědčilo zapojení nejstaršího ročníku do přípravy a organizace akce. 

     • 27. 6. 2020
      • Vysvědčení na závěr školního roku 2019/2020

       Vysvědčení na závěr školního roku 2019/2020

       Slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům na konci školního roku.

       Po dvouměsíční pauze domácího vzdělávání se žáci mohli na poslední měsíc školy vrátit zase do lavic. Paní učitelka zhodnotila jejich učení, snahu, píli  v době karantény a poté společně  procvičili získané znalosti. Na vysvědčení si všichni žáci odnášeli domů samé jedničky. Všem žákům i rodičům přejeme krásné léto, hodně příjmených zážitků  a hlavně užijte si je ve zdraví. 1. září se s Vámi se všemi těšíme opět na viděnou.

     • 18.6.2020
      • Pasování na čtenáře

       Pasování na čtenáře

       Dne 18. června byli naši prvňáčci pasováni na ČTENÁŘE. Nejdříve je čekalo čtení ze Slabikáře, dále práce s textem a vyhledávání různých gramatických jevů. Po splnění úkolů dostal každý prvňáček knížku, diplom, medaili a placku s nápisem „UŽ JSEM ČTENÁŘ“. Děkujeme

     • 25. 3. 2020
      • Vystoupení v Alzheimer centru

       Vystoupení v Alzheimer centru

       Před jarními prázdninami jsme se rozhodli, že uděláme dobrý skutek a přijdeme zatancovat a zahrát do Alzheimer centra v Třebíči.

       S folklorními tanci vystoupilo 8 prvňáčků (5 dětí ze ZŠ Světlo a 3 z jiných škol). V rámci Třebíčského grantu k nám mohou docházet na různé odpolední kroužky i děti z okolí. Na závěr zahrála jedna dívenka i na flétnu. Akci jsme si užili, děti sklidily veliký aplaus a čekala na ně zasloužená odměna v podobě bonbónků a občerstvení. Také jsme slíbili, že se brzy zase uvidíme. 

     • 27.2.2020
      • Návštěva předškoláků

       Návštěva předškoláků

       V měsíci únoru nás navštívili předškoláčci z MŠ Světýlko společně s jejich učitelkami. Přišli si prohlédnout prostory školy a shlédli části výuky ve všech třídách. Mohli spolupracovat při doplňování do obrázků, byli zapojeni do činností s interaktivní tabulí, zazpívali si písničku při kytaře, podívali se na anglickou pohádku a video s příběhem O kapičkách vody. Také si  zahráli živé pexeso. 

       Dětem se u nás moc líbilo, že se jim ani odtud nechtělo odcházet. Na cestu si mohly vybrat lištičku s popcornem, kterou vyrobili žáci v hodině Pč a družiny. Už teď se děti nemohou dočkat Zápisu.

        

     • 8. 1. 2020
      • Vystoupení v Domově důchodců

       Vystoupení v Domově důchodců

       V předvánočním čase jsme si vzpomněli i na seniory v Domově důchodců na Kubešově ulici. Přišli jsme zazpívat, zatančit a zahrát na flétnu.  Věřím, že jsme je potěšili s vánočními koledami, folklorem i hudbou. Na závěr děti předávaly přáníčka do nového roku.

     • 31. 12. 1019
      • Vánoční besídka

       Vánoční besídka

       Dne 19. 12. 2020 se uskutečnila vánoční besídka pro rodiče a přátele školy. Program si připravila nejen Základní škola Světlo, ale i MŠ Světýlko. Děti sehrály divadélko o narození Ježíška, starší žáci pak zazpívali píseň Srdce nehasnou, Our father a zahráli na hudební nástroje. Nemohla chybět ani koleda. Všem se besídka moc líbila a už teď se těšíme na další. 

      • Adventní tvoření

       Adventní tvoření

        

       Před první adventní nedělí se uskutečnilo v prostorách školy adventní tvoření. Nejen rodiče s dětmi se mohli vyrobit svícínky, andílky, sněhuláčky a dekorace na stromeček v podobě baněk a veselých ozdůbek. Nechyběla dobrá nálada a všichni jsme si tuto akci hezky užili. 

     • 6. 11. 2019
      • Povídání s kožní lékařkou

       Povídání s kožní lékařkou

       Na začátku listopadu nás navštívila paní doktorka Molínová, která dětem vysvětlovala, jak pečovat o kůži, čím se chránit před sluníčkem a ukazovala dětem obrázky, jak vypadají kožní problémy způsobené nesprávnou péčí o kůži. Paní doktorka pak zodpověděla zvídavé otázky našich žáků. Děkujeme za zajímavé povídání.

     • 15. 10. 2019
      • Zahrádkářská výstava

       Zahrádkářská výstava

       Dne 14. 10. 2019 jsme se vydali v dopoledních hodinách na zahrádkářskou výstavu do Domu zahrádkářů. Pořadatelé této akce nás přivítali, jako každou školu slavnostně za zvuku lesního rohu. Žáci měli možnost prohlédnout si nejzajímavější výpěstky ovoce a zeleniny od místních zahrádkářů a stromečky v podobě bonsají. Pokochali se také např. čtyřmi obřími dýněmi, které vyrostly z jedné rostlinky a celkem vážily přes 130 kg. Někteří viděli ačokču – „paprikookurku“ úplně poprvé, obdivovali narostlé cukety podobající se tuleni nebo labutím. Bez povšimnutí nezůstal ani stoleček s vydlabanými kytkami do melounu. Nechyběl ani bylinkářský koutek, kde si mohli procvičit svoje znalosti, jaké bylinky už dobře poznají. Největší úspěch zaznamenala ochutnávka regionálních potravin, prodej kytiček a výrobky z včelího vosku. 

     • 11. 10. 2019
      • Aktivity v 1. třídě

       Aktivity v 1. třídě

       Od září naši prvňáčci pilně pracují – v českém jazyce už umí číst slabiky, skládat jednoduchá slova a procvičují psaní. V matematice rozvíjí představivost, logické myšlení a přirozená čísla. Hravě krokují, stavějí z krychliček a ovládají znaky „větší“, „menší“ a „rovná se“.  Zábavné, ale náročné, je skládání a stříhání papíru podle předlohy, práce s tabulkami a orientace v mapě. Zatím jsou však prvňáčci moc šikovní.

     • říjen 2019
      • Slavnosti slabikáře

       Slavnosti slabikáře

       V první třídě předávala paní učitelka svým žáčkům ve slavnostní náladě a atmosféře za velkých fanfár SLABIKÁŘE. Hodné a šikovné maminky upekly veliký dort a pochutiny všeho druhu. Prvňáčci se nastrojili do krásných kostýmů a společně s paní učitelkou si tuto akci náramně užili. 

     • 29. 9. 2019
      • Olympijský diplom

       Ve školním roce 2019/2020  se škola zapojuje v rámci tělocviku do Olympijského diplomu.

       Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

       Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje alespoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky se průběžně evidují a na konci školního roku obdrží každý žák Olympijský diplom.

     • 25. 9. 2019
      • Beseda s paní zubařkou

       Beseda s paní zubařkou

       V polovině září navštívila paní zubařka MUDr. Križanová naše prvňáčky a povídala si s nimi o správném čistění zoubků. Poslechli si příběh O bacilech a dozvěděli se, co zoubkům nejvíce prospívá a co naopak škodí. Děti si pak vyzkoušely zoubky dobře vyčistit. Na závěr dostaly krásné kartáčky a omalovánky. 

     • 10. 9. 2019
      • Tančící kostky

       Tančící kostky

        

       Tančící kostky

       Dne 6. 9. 2019 přijely do školy "Tančící kostky," které nám opět nabídly program LEGO EDUCATION - ukázkovou hodinu Robotiky. Prvňáčci si vyzkoušeli sestavení i naprogramování autíček podle návodu na tabletu a následně je rozpohybovali. Práce se stavebnicí i programování vozítek žáky velice bavila a zároveň se naučili něco nového, co dosud neznali.

     • 10. 9.2019
      • První školní den

       První školní den

       Nový školní rok jsme zahájili 2. 9. 2019 jako tradičně mší svatou v kostele sv. Martina v 7. 15 hodin. Po ukončení mše jsme se společně přesunuli do ZŠ Světlo, kde pokračovalo oficiální přivítání prvňáčků panem zřizovatelem. Dále proběhlo uvítání s paní třídní učitelkou a skřítkem Vítkem i samozřejmě seznámení, na co všechno se mohou žáci těšit. Nechybělo ani pasování prvňáčků ředitelkou školy. 


        

      • Lesní pedagogika

       Lesní pedagogika

       V měsíci červnu jsme se vypravili na procházku do Tyršových sadů, kde na nás čekala paní hajná Anna Kabelková. Seznámila děti se svou uniformou, ukázala flintu, klobouk, odznak. Děti si zopakovaly na obrázcích lesní zvířata, dokonce si mohly pomazlit kůže lasičky, kuny a tchoře. Vyzkoušely si frotáž přírodnin a zahrály lesní hru na bachyni a selátka. Na závěr dostaly odměnu (bonbonky). Byla to pěkná lesní akce.

      • Zahradní slavnost

       Zahradní slavnost

       V pátek 14. 6. 2019, od 15. 30 h. se na školním hřišti uskutečnila Zahradní slavnost, na které vystoupili žáci naší školy. Pozvaní byli rodiče, prarodiče a přátelé školy. V programu zatančil soubor Slunečnice s folklorními tanci a školní divadélko sehrálo pohádku O Popelce. Po vystoupení následovalo občerstvení a volná zábava. Myslíme, že se akce vydařila, herci i tanečníci působili profesionálně, sklidili veliký potlesk a pochvaly ze všech stran.  Všichni jsme si toto odpoledne hezky užili a nechybělo ani pěkné počasí. 

      • Školní divadélko zahrálo pohádku pro veřejnost

       Školní divadélko zahrálo pohádku pro veřejnost

       Školní divadélko se činilo a secvičenou pohádku „O Popelce“ zahrálo poslední týden v červnu nejen všem žákům ze ZŠ Otevřmysl, ale i dětem z MŠ Demlova. Aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se, že opět zavítáme do prostor domova důchodců na ul. Kubešova a potěšíme babičky i dědečky naším představením. Herci ze ZŠ Světlo zasluhují velké poděkování za své výkony, za nadšení při učení se scénáře, za připravení rekvizit a hlavně za nebojácnost při vystupování před publikem.

      • Cesta za pokladem

       Cesta za pokladem

       26. 6. byl pro děti výjimečný den, odpoledne neodcházely domů, nýbrž na ně čekala „pokladovka.“  V 15.00 h. jsme se vydali po fáborcích a vzkazu tajného Giboana do Lorencových sadů až k samotnému letišti. Cestou jsme plnili různé úkoly, než jsme konečně došli k cíli. Věděli jsme, že poklad je schovaný někde na letišti. Nikdo nečekal, že je v podobě bonbónů, které na nás „pršely“ z letadla. Po zchlazení se ledňáčkem, lahodné svačině nesmělo chybět v takovém vedru osprchování hadicí a další vodní radovánky. Navečer jsme se vraceli příjemně znaveni zpět do školy. Po večeři se těšili všichni přítomní na pyžamovou párty s diskotékou.  Poté následovalo promítání pohádky starou promítačkou a vyhlášení večerky.

      • Exkurze u hasičů

       Exkurze u hasičů

       Ve čtvrtek 20. 6. jsme se žáky navštívili stanici hasičského záchranného sboru. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o práci hasičů a exkurze je velmi zaujala. Mohly si prohlédnout hasičská auta i různé vybavení, vyzkoušely si hasičskou uniformu i přepravu zraněného a na závěr měly názornou ukázku toho, jak hasiči slaňují nebo naopak šplhají do těžko přístupných míst. Pro všechny to byl velký zážitek, děti byly nadšené a celý den se pěkně vydařil.

      • Vystoupení pro maminky a babičky

       Pro potěchu maminek a babiček si žáci ZŠ Světlo a děti z MŠ Světýlko připravili hezké vystoupení ke Dni matek. Zatancovali typické Horácké tance, zarecitovali báseň a předali vyrobená přáníčka, kytičky a voňavá mýdla.

       Věříme, že se vystoupení líbilo a že maminky potěšilo, že jsme na ně nezapomněli.

     • duben 2019
      • Velikonoční tvoření

       Dne 10. dubna jsme uspořádali pro rodiče, jejich děti a přátele školy velikonoční tvoření. Bylo připraveno pět stanovišť, kde si mohli zájemci uplést pomlázku, nazdobit vyfouknutá vajíčka, vyrobit slepičku ze slámy nebo kabelku s jarními motivy či velikonoční přáníčko. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou a návštěvníci, hlavně děti, odcházeli s rozzářenými úsměvy a pěknou velikonoční dekorací.

     • květen
      • Vystoupení ke Dni matek a Dni otců v DD

       V měsíci květnu jsme přišli potěšit seniory v Domově důchodců na Kubešově ulici. Nemohlo chybět vystoupení s folklorními tanci, recitace a rozdání přáníček babičkám a dědečkům. Odměnou nám byly usměvavé tváře, sladká odměna a uháčkované panenky. 

     • duben 2019
      • Zdravá Vysočina

       Letos (v měsíci dubnu) jsme se poprvé zapojili do projektu „Zdravá Vysočina.“ S vidinou čistého životního prostředí kolem nás se účastnili jarního úklidu nejen všichni žáci, ale i celý učitelský sbor. Vytyčili jsme si lokalitu od naší základní školy ve čtvrti Horka-Domky až po přilehlý les, hvězdárnu a louky u Kostelíčku. Akci hodnotíme jako zdařilou, neodradilo nás ani nepříznivě chladné a větrné počasí. Jistě si žáci více uvědomili, že je třeba chránit naši přírodu a nevyhazovat jen tak halabala to, co už nepotřebujeme.   

     • duben 2019
      • Velikonoční tvoření

       Dne 10. dubna jsme uspořádali pro rodiče, jejich děti a přátele školy velikonoční tvoření. Bylo připraveno pět stanovišť, kde si mohli zájemci uplést pomlázku, nazdobit vyfouknutá vajíčka, vyrobit slepičku ze slámy nebo kabelku s jarními motivy či velikonoční přáníčko. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou a návštěvníci, hlavně děti, odcházeli s rozzářenými úsměvy a pěknou velikonoční dekorací.

     • březen 2019
      • Jarní úklid v areálu školy

       Velké poděkování všem rodičům a přátelům školy, kteří nám vypomohli s úklidem venkovního prostranství školy - hrabání  trávy, listí, zastřihávání keřů a sbírání povalujících se odpadků. Je vidět, že máte zájem, aby se děti vzdělávaly v co nejhezčím prostředí.

     • únor
      • Zdravá záda

       V měsíci únoru proběhla ve škole beseda s maminkou jedné naší žákyně, která pracuje jako fyzioterapeutka. Povídala si s námi o zdravém držení těla, co nám prospívá a co nám škodí. Celý program byl velmi pestrý, děti si zacvičily, prohlédly obrázky a zhlédly také krátký film, který na jednoduchém příkladu dvou vesnic ukazoval výhody správného a nevýhody nesprávného držení těla.

     • 20.12.2018
      • Vánoční jarmark

       Vánoční jarmark

       Letos poprvé proběhl při vánoční besídce i vánoční jarmark. Žáci ZŠ s nadšením a láskou vyrobili ze slaného těsta svícínky, vánoční ozdoby, z korálků andělíčky, nazdobili perníčky a spoustu dalšího. 

       Děkujeme všem, kteří se rozhodli zakoupit vytvořené a zhotovené výrobky našich žáků na vánočním jarmarku. Celková vybraná částka  činila 8. 082,- Kč. Peníze poputují organizaci Mary’s Meals, kde zasponzorujeme 16-ti dětem obědy na celý rok. 

       Dále na organizaci Člověk v tísni: finančním darem jsme přispěli na školní pomůcky pro 7 dětí/na rok, školní tabuli a na vzdělání učitelů.

     • 20.12.2018
      • Vánoční besídka MŠ Světýlko a ZŠ Světlo

       Vánoční besídka MŠ Světýlko a ZŠ Světlo

       Ve čtvrtek 20.12.2018 proběhla ve škole vánoční besídka, kde vystoupili nejen žáci ze Základní školy Světlo, ale také školkáčci z Mateřské školy Světýlko.Moc všem děkujeme za pomoc s uskutečněním této nádherné události.https://youtu.be/cCvEAb_Ks-A

     • 18.12.2018
      • Beseda s námořním kapitánem

       Beseda s námořním kapitánem

       V rámci fungování kvalitní spolupráce rodičů a školy se maminky a tatínkové uvolili, průběžně seznamovat žáky ve škole se svým povoláním. V předvánočním čase měl přednášku tatínek, jehož povoláním je námořní kapitán. Žáci se tak mohli dozvědět jak velké trajekty se plaví po mořích, vybavení trajektů, co převážejí, jak dlouho trvá plavba s nákladem z Afriky či Asie a zda zažil kapitán někdy nějaké nebezpečí. Děti poslouchaly se zatajeným dechem a v závěru kladly nespočet otázek.

     • 12.12.2018
      • Vystoupení v DD

       Vystoupení v DD

       V předvánočním čase přišli potěšit žáci ze ZŠ Světlo a děti z MŠ Světýlko babičky a dědečky v Domově důchodců na Kubešově ul. Kromě vánočních koled, zimních říkanek zatančili folklorní tance a navodili všem přítomným příjemnou předvánoční náladu. V závěru programu děti předávaly ručně vyrobené dárečky v podobě přáníček a andělíčků.  Na jaře do DD opět zavítáme.

     • 5.12.2018
      • Mikuláš

       Mikuláš

       Ani v letošním roce na nás Mikuláš nezapomněl a zavítal k nám do školy v doprovodu dvou krásných andělů. Pochválil děti za jejich dobré chování a skutky, ale zároveň věděl o každém dítku  něco, na čem by mohlo ještě zapracovat a zlepšit. Všichni žáci byli  obdarováni mikulášským balíčkem a pěknou recitační básní se s Mikulášem rozloučili. 

     • 17.11.2018
      • Konference školek a škol v Třebíči

       Konference školek a škol v Třebíči

       V sobotu 17. 11. se uskutečnila už druhá konference mateřských a základních škol z České a Slovenské republiky. Konference se konala v prostorách školky Světýlko a školy Světlo. Sešlo se na ní 38 účastníků z řad zřizovatelů, ředitelů a učitelů. Školy se vyznačují úzkou spoluprací s rodiči a křesťanskou identitou v souladu s katolickou naukou. Školy usilují o výchovu a vzdělávání po všech stránkách (intelekt, osobnost, duchovní a tělesná oblast). Na programu konference byly přednášky a předávání zkušeností právě z oblasti tutoringu a spolupráce s rodiči, výuka předmětu etika a rozvoj spolupráce škol na základě společné filosofie. Program konference a neformální přátelské setkání s dobrým pohoštěním byl zakončen  mší svatou  ve školní kapli.

     • 16.11.2018
      • Baliny

       Baliny

       Dne 15. 11. jsme se zúčastnili výukového programu v Balinách - vyzkoušeli jsme si činnosti našich předků - zkusili jsme si příst, ze lnu vyrobit koudel, motali jsme vřeténko, tkali jsme, děti byly živým tkalcovským strojem. Také měli žáci možnost zkusit draní peří, psali  husím brkem a vyráběli svíčky ze včelího vosku. Naučili se hodně o dávných dobách, o zvycích, tradicích a pranostikách.

     • 22.11. 2018
      • Zdravá pětka

       Zdravá pětka

       20. 11. přijela do školy Zdravá pětka -  jedná se o unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznámili žáky v rámci cca hodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a nabídli formou ochutnávek co největší škálu zdravých pokrmů.

     • 26. 9. 2018
      • Zdravé zoubky

       Zdravé zoubky

       Ve středu 26. 9. v 8.15 h. nás  navštívila paní zubařka a seznámila žáky, jak si správně čistit zuby. Danou problematiku přiblížila formou příběhů a názorných ukázek (např. názorná ukázka s balónkem). Závěrem děti dostaly zubní kartáčky.

     • 3.9.2018
      • První školní den

       První školní den

       První školní den jsme zahájili mší svatou v kostele sv. Martina. Poté jsme se přesunuli do budovy Základní školy, kde následoval další program, jako třeba úvodní slovo pana zřizovatele Ing. Bohumila Bobka, seznámení s pegagogickým sborem či pasování prvňáčků.

     • 25. 6. 2018
      • Zahradní slavnost

       Zahradní slavnost

       V pátek 22.6. proběhla v prostorách MŠ Světýlko závěrečná zahradní slavnost, kde se prezentovala před rodiči společně jak mateřská škola tak i naše základní škola. 

       Žáci ZŠ předvedli jako tradičně folklórní tance, následně zahráli operektu O Šípkové Růžence pod vedením paní ředitelky a na závěr zazpívali anglickou verzi Šípkové Růženky.

       I když bylo trochu chladněji, všichni si slavnost velmi užili a budeme na ni dlouho vzpomínat. 

     • 29. 6. 2018
      • Kozí farma v Ratibořicích

       Kozí farma v Ratibořicích

       Dne 28. 6. jsme se vypravili do Ratibořic na kozí farmu. Děti viděly, jak se dojí kozy, co jim chutná, mohly je pohladit, nakrmit a dozvěděly se, jak se o takové velké stádo koz starat. Po exkurzi nám paní průvodkyně nachystala ochutnávku zakysaného mléka a sýrů. Všem nám chutnalo a kdo měl zájem, mohl si zakoupit nabízené produkty z kozího mléka. Ani deštivé počasí nám nezkazilo dobrou náladu.

     • 28.6.2018
      • Návštěva policie ČR

       Návštěva policie ČR

       Policie ČR navštívila naši školu, poučila žáky o zásadách bezpečnosti silničního provozu, jak správně přecházet přes silnici, důležitost nošení reflexních prvků, použití helmy při cyklistice, potřebné vybavení na kolo a radila, jak bezpečně se chovat o prázdninách. Nechyběla ani ukázka policejního auta s příslušenstvím a vyzkoušení neprůstřelných vest.   

      • Exkurze za včelami

       Exkurze za včelami

       Výukový program se uskutečnil za slunečného počasí u včelaře Antonína Batisty. Projektový den byl zaměřený na  téma: Včelařství a stáčení medu. Děti se už v hodinách Prvouky učily o včelách a včelstvech. Mnoho informací znaly teoreticky. Projekt vedl zkušený včelař, který dětem nejprve povyprávěl, co se ve včelím úlu děje během roku, jak se má  o včelky starat, proč jsou pro nás důležité…Pak následovala praktická ukázka odvíčkování plástev a vytáčení medu. Žáci si všechny tyto činnosti s chutí sami vyzkoušeli. Bylo to pro ně velmi poučné a zábavné. Teoretické znalosti ze školy si vyzkoušeli i v praxi. Na závěr se oblékli do včelařských ochranných obleků a plástve zbavené medu vraceli zpět do úlů. Viděli veliké množství  včel v různých včelstvech. Domů si každý odvážel skleničku medu, který si sám vytočil.

     • 27.6.2018
      • Pokladovka na Pekelný kopec a přespávání ve škole

       Pokladovka na Pekelný kopec a přespávání ve škole

       V závěrečném týdnu školního roku se žáci společně s celým pedagogickým sborem vypravili na Pekelný kopec. Cestou děti plnily různé úkoly, které jim zanechal Strážce pokladu. V závěru cesty našly poklad, ze kterého měly velkou radost. Všichni si následně opekli špekáčky pod rozhlednou. Po návratu do školy jsme  všichni povečeřeli objednané pizzy z pizzérie a následovala krátká pyžamová párty s diskotékou. Pro zklidnění dětí před spaním promítala paní řediteka  pohádku o Zlatovlásce z promítačky. Připomněla dětem, jak to bylo kdysi, když ještě nebyla televize.  Po této závěrečné tečce  se všichni uložili do svých spacáčků a tvrdě usnuli a spali a spali až do rána.  

     • 1 .6. 2018
      • Návštěva u Hasičského záchranného sboru

       Návštěva u Hasičského záchranného sboru

        

       K mezinárodnímu dni dětí na 1. 6. jsme  naplánovali exkurzi u hasičů. Žáci měli možnost prohlédnout si hasičskou výstroj a vybavení aut. Také si vyzkoušeli hasičskou uniformu i přepravu zraněného. V závěru exkurze došlo na  simulaci hašení požáru.  Pro všechny to byl velký zážitek, děti byly nadšené a celý den se pěkně vydaři.

     • 15. 3. 2018
      • Tančící kostky - projekt robotika

       Tančící kostky - projekt robotika

       V pátek 9. března za námi do školy přijely lektorky s projektem " Tančící kostky." Žáci si mohli vyzkoušet postavení a naprogramování robotů z lega. Žáci byli rozděleni do dvojic, každá dvojice si postavila vlastního robota podle návodu na tabletu. Následně si vyzkoušeli jeho naprogramování a rozpohybování robotů po třídě. Projekt měl u dětí velký úspěch. Nejen že se něco nového naučily, ale zároveň je práce s roboty také velice bavila. 

     • 12.1.2018
      • Návštěva betlémů

       Návštěva betlémů

       Dne 12. 1. 2018 (v pátek) se žáci vydali  se svými učitelkami  na návštěvu třebíčských a rakouských betlémů, které byly vystaveny pro zájemce blízkého i dalekého okolí ve Valdštejnském zámku v areálu baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Dětem se betlémy velice líbily a kromě toho, měly možnost plnit úkoly a zasoutěžit si. 

     • 22.12.2017
      • Vánoční besídka

       Vánoční besídka

       Ve čtvrtek 21. 12. uspořádala ZŠ Světlo spolu s MŠ Světýlko pro rodiče, prarodiče a přátele školy vánoční besídku. Akce vypukla v 15. 30 h. v prostorách jídelny SPŠT. Děti předvedly, co se naučily v angličtině, zahrály divadlo o Veliké řepě a O Karkulce, zatančily folklorní tance a společnou básničkou a vánočními koledami se s publikem rozloučily.

       Po skončení besídky se všichni mohli občerstvit pochutinami, které nachystal kolektiv ZŠ Světlo, MŠ Světýlko a ochotné maminky.

       Akci považujeme za velmi zdařilou a příští rok ji uskutečníme znovu. :-)

        

     • 12.12.2017
      • Vystoupení dětí v domově důchodců

       Vystoupení dětí v domově důchodců

       Děti ze Základní školy Světlo a z Mateřské školky Světýlko přišly potěšit babičky a dědečky v Domově důchodců na Kubešově ulici.  V předvánočním čase si pro ně připravily "Zimní pásmo" plné  folklorních tanců, říkanek a pranostik pod vedením zkušené paní učitelky Jakubové, která je doprovázela harmonikou. Na závěr děti společně s publikem zazpívaly vánoční koledy. Nejedno oko zůstalo suché a od seniorů sklidily veliký aplaus. 

     • 3. 9. 2018
      • První školní den

       První školní den jsme zahájili mší svatou v kostele sv. Martina. Poté jsme se přesunuli do budovy Základní školy, kde následoval další program, jako třeba úvodní slovo pana zřizovatele Ing. Bohumila Bobka, seznámení s pegagogickým sborem či pasování prvňáčků.

     • 12.12.2017
      • Textilní dílna

       Textilní dílna

       Jsme kreativní ve všech směrech a  s chutí jsme se zapojili do dalšího projektu pro nadaci Sova – T v ů r č í   TEXTILNÍ DÍLNA . Pod rukama našich dětí a díky jejich fantazii vznikaly výtvory z textilu, které ještě nikdy nikdo nespatřil.  Rozvíjíme tak talent, nadšení a individualitu našich dětí.

     • 5.12.2017
      • Mikuláš

       Mikuláš

       Mikuláš na děti z naší školy nezapomněl! A k překvapení některých žáků opravdu přišel v doprovodu dvou andělů. Dětem sdělil, za co je chválí a zároveň, za co je trochu kárá. Děti slíbily, že se polepší a že se budou hodně ve škole snažit. Po předání mikulášských balíčků a zazpívání mikulášské písničky se Mikuláš a andělé rozloučili.Příští rok se budeme na ně zase těšit.

     • 1.12.2017
      • Vánoční tvoření

       Vánoční tvoření

       V pátek 1.12.2017 se na škole uskutečnilo vánoční tvoření rodičů dětí z naší ZŠ a MŠ Světýlko. Pod rukama šikovných maminek a jednoho tatínka, a zároveň za velké asistence dětí, vznikaly nádherné adventní věnce. U někoho převládaly věnce s přírodní dekorací s použitím plátků sušeného pomeranče, oříšků, skořice a badyánu a někdo zvolil kombinaci zářivých barev, jako zlaté a stříbrné. Kreativita neznala hranic. Myslím, že se akce povedla, navnadila na blížící se Vánoce a všichni si spokojeně odnášely své výtvory domů.

     • 8.8.2017
      • Úklid v budově školy

       Úklid v budově školy

       V úterý 8.8.2017 proběhl generální úklid před kolaudací v budově Základní školy Světlo. Úklidu se účastnily ochotné maminky s dětmi a odvedly velký kus práce. Fotky z "brigády" si můžete prohlédnout v našem Fotoalbu. Všem, kteří se účastnili úklidu, velice děkujeme, že si dokázali najít čas a energii pro dobrou věc.

     • 22.11. 2017
      • Medová snídaně

       Medová snídaně

       Účastnili jsme se dalšího zajímavého projektu - Medová snídaně. Děti v rámci projektu přímo ve třídách dostaly k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvovaly zábavně-naučnou přednášku, kterou zajistili odborníci z řad Českého svazu včelařů. 

       Cílem bylo podporovat zdravý životní styl, do něhož snídaně jednoznačně patří. Dále propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, informovat o včelařství, jako samostatném profesionálním oboru a o významu chovu včel pro zemědělství.

     • 22.11. 2017
      • DRAKIÁDA

       DRAKIÁDA

       Pro velký úspěch jsme opakovali D R A K I Á D U ! Pouštění draků proběhlo opět U Kostelíčku v odpolední družině v úterý 14. 11. od 12.00  do 14. 00 hodin.  Děti soutěžily o nejvýše a nejlépe létajícího draka. Vítězové (to byly všechny děti) se mohli těšit na hezké ceny. 

     • 6.11.2017
      • Pomáháme dětem

       Pomáháme dětem

        

       Naše škola byla oslovena spolkem  - Fond ohrožených dětí KLOKÁNEK a vyzvána k účasti ve výtvarné soutěži s názvem: „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát.“ Namalované obrázky jsme odeslali jako výzdobu do zařízení KLOKÁNEK a nejzdařilejší práce budou nabídnuty k prodeji na výstavách k získání finančních prostředků pro zajištění péče o opuštěné děti.

        

     • 19.10.2017
      • Návštěva zubařky

       Návštěva zubařky

       Ve čtvrtek 19.10.2017 nás navštívila paní doktorka Zuzana Križanová a seznámila nás s tím, jak si správně čistit zuby. Danou problematiku dětem přiblížila formou příběhů a názorných ukázek. Závěrem všem rozdala balíček s propagačními materiály, zubním kartáčkem a omalovánkami.

     • 22.9.2017
      • Výlet do Jihlavy

       Výlet do Jihlavy

       Dne 22. 9. jsme se společně se školkou Světýlko vypravili na výlet do Jihlavy. Nejprve jsme navštívili stanici záchranné služby, kde jsme se dozvěděli něco o jejím fungování a mohli jsme si prohlédnou vybavení vrtulníku a sanitky. Druhou zastávkou na naší cestě  byla zoologická zahrada, kde jsme strávili příjemné odpoledne při seznamování se s různými druhy zvířat. Výlet se vydařil a všem se moc líbil. Navíc jsme se na něm i leccos nového dozvěděli. 

     • 5.9.2017
      • Seminář o Hejného matematice

       Seminář o Hejného matematice

       Dne 5. 9. 2017 proběhlo v prostorách naší základní školy seznámení s matematikou prof. Hejného. Seminářem provázela paní učitelka Mgr. Jana Bublanová. Posluchači byli zastoupeni jak z řad rodičů žáků, tak pedagogického sboru. 

       Zajímavým způsobem jsme se seznámili, a to i prakticky, s alternativním způsobem výuky matematiky, které je založené na vlastní zkušenosti žáků a rozvíjení logického i kritického myšlení.

     • 28.8.2017
      • Brigáda tatínků - venkovní prostory školy

       Brigáda tatínků - venkovní prostory školy

       V pondělí 28. srpna proběhla brigáda tatínků. Jejich úkolem bylo zvelebit venkovní prostory školy, čehož se zhostili skvěle. Hlavní práce se týkala zahradních prací v blízkosti školního hřiště, zastřihávání stromů a sekání travnatých prostor v areálu školy.

       Všem zúčastněným patří upřímný dík za skvěle vykonanou práci.

        

     • 9.6.2017
      • Informační schůzka při založení školy - seznámení s dětmi a pedagogickým sborem

       Informační schůzka při založení školy - seznámení s dětmi a pedagogickým sborem

       Dne 9.6.2017 proběhla první prohlídka prostor budoucí školy, kde se sešli zástupci rodičů, dětí a zřizovatel. Poté se všichni přesunuli do budovy MŠ Světýlko, kde byli rodiče seznámeni s dalšími podrobnostmi ohledně nově vznikající školy, zatímco děti se seznamovaly s jejich budoucí třídní učitelkou Janou Bublanovou a ředitelkou Hanou Hrozníčkovou.