• Příjímání dětí a zápis

    • Příjímání dětí

    • Rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do naší školy, musí vyplnit žádost a domluvit si vstupní pohovor. Vstupního pohovoru se účastní oba rodiče dítěte. Rodiče jsou také seznámeni  s turoringem, s formací dětí ve škole a s tím, že děti budou vzdělávány k uvědomění si základních křesťanských hodnot.  

     Přestupy jsou výjimečně možné i během školního roku.

     Rodiče jsou po vstupním pohovoru pozváni k podepsání Smlouvy o školní docházce dítěte ve škole Světlo. 

     Dle našeho edukačního modelu se dá říci, že ve skutečnosti se na projektu podílí nejen samotné dítě, ale i celá rodina. Rodina je totiž přirozeným prostředím, které má na výchovu dítěte a jeho rozvoj největší vliv.

     Pro bližší seznámení se školou nás můžete navštívit v průběhu Dne otevřených dveří či si domluvit osobní prohlídku.

      

      

    • Zápis dětí

    • O aktuálním zápise pro rok 2021/2022 Vás budeme včas informovat. Těšíme se na všechny zájemce smiley

      

  • Základní pilíře

    • Rodina
    • Škola
    • Osobnost