• Ze života školy

     • 20.12.2018
      • Vánoční jarmark

       Vánoční jarmark

       Letos poprvé proběhl při vánoční besídce i vánoční jarmark. Žáci ZŠ s nadšením a láskou vyrobili ze slaného těsta svícínky, vánoční ozdoby, z korálků andělíčky, nazdobili perníčky a spoustu dalšího. 

       Děkujeme všem, kteří se rozhodli zakoupit vytvořené a zhotovené výrobky našich žáků na vánočním jarmarku. Celková vybraná částka  činila 8. 082,- Kč. Peníze poputují organizaci Mary’s Meals, kde zasponzorujeme 16-ti dětem obědy na celý rok. 

       Dále na organizaci Člověk v tísni: finančním darem jsme přispěli na školní pomůcky pro 7 dětí/na rok, školní tabuli a na vzdělání učitelů.

     • 20.12.2018
      • Vánoční besídka MŠ Světýlko a ZŠ Světlo

       Vánoční besídka MŠ Světýlko a ZŠ Světlo

       Ve čtvrtek 20.12.2018 proběhla ve škole vánoční besídka, kde vystoupili nejen žáci ze Základní školy Světlo, ale také školkáčci z Mateřské školy Světýlko.Moc všem děkujeme za pomoc s uskutečněním této nádherné události.https://youtu.be/cCvEAb_Ks-A

     • 18.12.2018
      • Beseda s námořním kapitánem

       Beseda s námořním kapitánem

       V rámci fungování kvalitní spolupráce rodičů a školy se maminky a tatínkové uvolili, průběžně seznamovat žáky ve škole se svým povoláním. V předvánočním čase měl přednášku tatínek, jehož povoláním je námořní kapitán. Žáci se tak mohli dozvědět jak velké trajekty se plaví po mořích, vybavení trajektů, co převážejí, jak dlouho trvá plavba s nákladem z Afriky či Asie a zda zažil kapitán někdy nějaké nebezpečí. Děti poslouchaly se zatajeným dechem a v závěru kladly nespočet otázek.

     • 12.12.2018
      • Vystoupení v DD

       Vystoupení v DD

       V předvánočním čase přišli potěšit žáci ze ZŠ Světlo a děti z MŠ Světýlko babičky a dědečky v Domově důchodců na Kubešově ul. Kromě vánočních koled, zimních říkanek zatančili folklorní tance a navodili všem přítomným příjemnou předvánoční náladu. V závěru programu děti předávaly ručně vyrobené dárečky v podobě přáníček a andělíčků.  Na jaře do DD opět zavítáme.

     • 5.12.2018
      • Mikuláš

       Mikuláš

       Ani v letošním roce na nás Mikuláš nezapomněl a zavítal k nám do školy v doprovodu dvou krásných andělů. Pochválil děti za jejich dobré chování a skutky, ale zároveň věděl o každém dítku  něco, na čem by mohlo ještě zapracovat a zlepšit. Všichni žáci byli  obdarováni mikulášským balíčkem a pěknou recitační básní se s Mikulášem rozloučili. 

     • 17.11.2018
      • Konference školek a škol v Třebíči

       Konference školek a škol v Třebíči

       V sobotu 17. 11. se uskutečnila už druhá konference mateřských a základních škol z České a Slovenské republiky. Konference se konala v prostorách školky Světýlko a školy Světlo. Sešlo se na ní 38 účastníků z řad zřizovatelů, ředitelů a učitelů. Školy se vyznačují úzkou spoluprací s rodiči a křesťanskou identitou v souladu s katolickou naukou. Školy usilují o výchovu a vzdělávání po všech stránkách (intelekt, osobnost, duchovní a tělesná oblast). Na programu konference byly přednášky a předávání zkušeností právě z oblasti tutoringu a spolupráce s rodiči, výuka předmětu etika a rozvoj spolupráce škol na základě společné filosofie. Program konference a neformální přátelské setkání s dobrým pohoštěním byl zakončen  mší svatou  ve školní kapli.

     • 16.11.2018
      • Baliny

       Baliny

       Dne 15. 11. jsme se zúčastnili výukového programu v Balinách - vyzkoušeli jsme si činnosti našich předků - zkusili jsme si příst, ze lnu vyrobit koudel, motali jsme vřeténko, tkali jsme, děti byly živým tkalcovským strojem. Také měli žáci možnost zkusit draní peří, psali  husím brkem a vyráběli svíčky ze včelího vosku. Naučili se hodně o dávných dobách, o zvycích, tradicích a pranostikách.

     • 22.11. 2018
      • Zdravá pětka

       Zdravá pětka

       20. 11. přijela do školy Zdravá pětka -  jedná se o unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznámili žáky v rámci cca hodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a nabídli formou ochutnávek co největší škálu zdravých pokrmů.

     • 26. 9. 2018
      • Zdravé zoubky

       Zdravé zoubky

       Ve středu 26. 9. v 8.15 h. nás  navštívila paní zubařka a seznámila žáky, jak si správně čistit zuby. Danou problematiku přiblížila formou příběhů a názorných ukázek (např. názorná ukázka s balónkem). Závěrem děti dostaly zubní kartáčky.

     • 3.9.2018
      • První školní den

       První školní den

       První školní den jsme zahájili mší svatou v kostele sv. Martina. Poté jsme se přesunuli do budovy Základní školy, kde následoval další program, jako třeba úvodní slovo pana zřizovatele Ing. Bohumila Bobka, seznámení s pegagogickým sborem či pasování prvňáčků.

     • 25. 6. 2018
      • Zahradní slavnost

       Zahradní slavnost

       V pátek 22.6. proběhla v prostorách MŠ Světýlko závěrečná zahradní slavnost, kde se prezentovala před rodiči společně jak mateřská škola tak i naše základní škola. 

       Žáci ZŠ předvedli jako tradičně folklórní tance, následně zahráli operektu O Šípkové Růžence pod vedením paní ředitelky a na závěr zazpívali anglickou verzi Šípkové Růženky.

       I když bylo trochu chladněji, všichni si slavnost velmi užili a budeme na ni dlouho vzpomínat. 

     • 29. 6. 2018
      • Kozí farma v Ratibořicích

       Kozí farma v Ratibořicích

       Dne 28. 6. jsme se vypravili do Ratibořic na kozí farmu. Děti viděly, jak se dojí kozy, co jim chutná, mohly je pohladit, nakrmit a dozvěděly se, jak se o takové velké stádo koz starat. Po exkurzi nám paní průvodkyně nachystala ochutnávku zakysaného mléka a sýrů. Všem nám chutnalo a kdo měl zájem, mohl si zakoupit nabízené produkty z kozího mléka. Ani deštivé počasí nám nezkazilo dobrou náladu.

     • 28.6.2018
      • Návštěva policie ČR

       Návštěva policie ČR

       Policie ČR navštívila naši školu, poučila žáky o zásadách bezpečnosti silničního provozu, jak správně přecházet přes silnici, důležitost nošení reflexních prvků, použití helmy při cyklistice, potřebné vybavení na kolo a radila, jak bezpečně se chovat o prázdninách. Nechyběla ani ukázka policejního auta s příslušenstvím a vyzkoušení neprůstřelných vest.   

     • 27.6.2018
      • Pokladovka na Pekelný kopec a přespávání ve škole

       Pokladovka na Pekelný kopec a přespávání ve škole

       V závěrečném týdnu školního roku se žáci společně s celým pedagogickým sborem vypravili na Pekelný kopec. Cestou děti plnily různé úkoly, které jim zanechal Strážce pokladu. V závěru cesty našly poklad, ze kterého měly velkou radost. Všichni si následně opekli špekáčky pod rozhlednou. Po návratu do školy jsme  všichni povečeřeli objednané pizzy z pizzérie a následovala krátká pyžamová párty s diskotékou. Pro zklidnění dětí před spaním promítala paní řediteka  pohádku o Zlatovlásce z promítačky. Připomněla dětem, jak to bylo kdysi, když ještě nebyla televize.  Po této závěrečné tečce  se všichni uložili do svých spacáčků a tvrdě usnuli a spali a spali až do rána.  

     • 1 .6. 2018
      • Návštěva u Hasičského záchranného sboru

       Návštěva u Hasičského záchranného sboru

        

       K mezinárodnímu dni dětí na 1. 6. jsme  naplánovali exkurzi u hasičů. Žáci měli možnost prohlédnout si hasičskou výstroj a vybavení aut. Také si vyzkoušeli hasičskou uniformu i přepravu zraněného. V závěru exkurze došlo na  simulaci hašení požáru.  Pro všechny to byl velký zážitek, děti byly nadšené a celý den se pěkně vydaři.

     • 15. 3. 2018
      • Tančící kostky - projekt robotika

       Tančící kostky - projekt robotika

       V pátek 9. března za námi do školy přijely lektorky s projektem " Tančící kostky." Žáci si mohli vyzkoušet postavení a naprogramování robotů z lega. Žáci byli rozděleni do dvojic, každá dvojice si postavila vlastního robota podle návodu na tabletu. Následně si vyzkoušeli jeho naprogramování a rozpohybování robotů po třídě. Projekt měl u dětí velký úspěch. Nejen že se něco nového naučily, ale zároveň je práce s roboty také velice bavila. 

     • 12.1.2018
      • Návštěva betlémů

       Návštěva betlémů

       Dne 12. 1. 2018 (v pátek) se žáci vydali  se svými učitelkami  na návštěvu třebíčských a rakouských betlémů, které byly vystaveny pro zájemce blízkého i dalekého okolí ve Valdštejnském zámku v areálu baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Dětem se betlémy velice líbily a kromě toho, měly možnost plnit úkoly a zasoutěžit si. 

     • 22.12.2017
      • Vánoční besídka

       Vánoční besídka

       Ve čtvrtek 21. 12. uspořádala ZŠ Světlo spolu s MŠ Světýlko pro rodiče, prarodiče a přátele školy vánoční besídku. Akce vypukla v 15. 30 h. v prostorách jídelny SPŠT. Děti předvedly, co se naučily v angličtině, zahrály divadlo o Veliké řepě a O Karkulce, zatančily folklorní tance a společnou básničkou a vánočními koledami se s publikem rozloučily.

       Po skončení besídky se všichni mohli občerstvit pochutinami, které nachystal kolektiv ZŠ Světlo, MŠ Světýlko a ochotné maminky.

       Akci považujeme za velmi zdařilou a příští rok ji uskutečníme znovu. :-)

        

     • 12.12.2017
      • Vystoupení dětí v domově důchodců

       Vystoupení dětí v domově důchodců

       Děti ze Základní školy Světlo a z Mateřské školky Světýlko přišly potěšit babičky a dědečky v Domově důchodců na Kubešově ulici.  V předvánočním čase si pro ně připravily "Zimní pásmo" plné  folklorních tanců, říkanek a pranostik pod vedením zkušené paní učitelky Jakubové, která je doprovázela harmonikou. Na závěr děti společně s publikem zazpívaly vánoční koledy. Nejedno oko zůstalo suché a od seniorů sklidily veliký aplaus. 

     • 12.12.2017
      • Textilní dílna

       Textilní dílna

       Jsme kreativní ve všech směrech a  s chutí jsme se zapojili do dalšího projektu pro nadaci Sova – T v ů r č í   TEXTILNÍ DÍLNA . Pod rukama našich dětí a díky jejich fantazii vznikaly výtvory z textilu, které ještě nikdy nikdo nespatřil.  Rozvíjíme tak talent, nadšení a individualitu našich dětí.

     • 5.12.2017
      • Mikuláš

       Mikuláš

       Mikuláš na děti z naší školy nezapomněl! A k překvapení některých žáků opravdu přišel v doprovodu dvou andělů. Dětem sdělil, za co je chválí a zároveň, za co je trochu kárá. Děti slíbily, že se polepší a že se budou hodně ve škole snažit. Po předání mikulášských balíčků a zazpívání mikulášské písničky se Mikuláš a andělé rozloučili.Příští rok se budeme na ně zase těšit.

     • 1.12.2017
      • Vánoční tvoření

       Vánoční tvoření

       V pátek 1.12.2017 se na škole uskutečnilo vánoční tvoření rodičů dětí z naší ZŠ a MŠ Světýlko. Pod rukama šikovných maminek a jednoho tatínka, a zároveň za velké asistence dětí, vznikaly nádherné adventní věnce. U někoho převládaly věnce s přírodní dekorací s použitím plátků sušeného pomeranče, oříšků, skořice a badyánu a někdo zvolil kombinaci zářivých barev, jako zlaté a stříbrné. Kreativita neznala hranic. Myslím, že se akce povedla, navnadila na blížící se Vánoce a všichni si spokojeně odnášely své výtvory domů.

     • 22.11. 2017
      • Medová snídaně

       Medová snídaně

       Účastnili jsme se dalšího zajímavého projektu - Medová snídaně. Děti v rámci projektu přímo ve třídách dostaly k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvovaly zábavně-naučnou přednášku, kterou zajistili odborníci z řad Českého svazu včelařů. 

       Cílem bylo podporovat zdravý životní styl, do něhož snídaně jednoznačně patří. Dále propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, informovat o včelařství, jako samostatném profesionálním oboru a o významu chovu včel pro zemědělství.

     • 22.11. 2017
      • DRAKIÁDA

       DRAKIÁDA

       Pro velký úspěch jsme opakovali D R A K I Á D U ! Pouštění draků proběhlo opět U Kostelíčku v odpolední družině v úterý 14. 11. od 12.00  do 14. 00 hodin.  Děti soutěžily o nejvýše a nejlépe létajícího draka. Vítězové (to byly všechny děti) se mohli těšit na hezké ceny. 

     • 6.11.2017
      • Pomáháme dětem

       Pomáháme dětem

        

       Naše škola byla oslovena spolkem  - Fond ohrožených dětí KLOKÁNEK a vyzvána k účasti ve výtvarné soutěži s názvem: „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát.“ Namalované obrázky jsme odeslali jako výzdobu do zařízení KLOKÁNEK a nejzdařilejší práce budou nabídnuty k prodeji na výstavách k získání finančních prostředků pro zajištění péče o opuštěné děti.

        

     • 19.10.2017
      • Návštěva zubařky

       Návštěva zubařky

       Ve čtvrtek 19.10.2017 nás navštívila paní doktorka Zuzana Križanová a seznámila nás s tím, jak si správně čistit zuby. Danou problematiku dětem přiblížila formou příběhů a názorných ukázek. Závěrem všem rozdala balíček s propagačními materiály, zubním kartáčkem a omalovánkami.

     • 22.9.2017
      • Výlet do Jihlavy

       Výlet do Jihlavy

       Dne 22. 9. jsme se společně se školkou Světýlko vypravili na výlet do Jihlavy. Nejprve jsme navštívili stanici záchranné služby, kde jsme se dozvěděli něco o jejím fungování a mohli jsme si prohlédnou vybavení vrtulníku a sanitky. Druhou zastávkou na naší cestě  byla zoologická zahrada, kde jsme strávili příjemné odpoledne při seznamování se s různými druhy zvířat. Výlet se vydařil a všem se moc líbil. Navíc jsme se na něm i leccos nového dozvěděli. 

     • 5.9.2017
      • Seminář o Hejného matematice

       Seminář o Hejného matematice

       Dne 5. 9. 2017 proběhlo v prostorách naší základní školy seznámení s matematikou prof. Hejného. Seminářem provázela paní učitelka Mgr. Jana Bublanová. Posluchači byli zastoupeni jak z řad rodičů žáků, tak pedagogického sboru. 

       Zajímavým způsobem jsme se seznámili, a to i prakticky, s alternativním způsobem výuky matematiky, které je založené na vlastní zkušenosti žáků a rozvíjení logického i kritického myšlení.

     • 28.8.2017
      • Brigáda tatínků - venkovní prostory školy

       Brigáda tatínků - venkovní prostory školy

       V pondělí 28. srpna proběhla brigáda tatínků. Jejich úkolem bylo zvelebit venkovní prostory školy, čehož se zhostili skvěle. Hlavní práce se týkala zahradních prací v blízkosti školního hřiště, zastřihávání stromů a sekání travnatých prostor v areálu školy.

       Všem zúčastněným patří upřímný dík za skvěle vykonanou práci.

        

     • 8.8.2017
      • Úklid v budově školy

       Úklid v budově školy

       V úterý 8.8.2017 proběhl generální úklid před kolaudací v budově Základní školy Světlo. Úklidu se účastnily ochotné maminky s dětmi a odvedly velký kus práce. Fotky z "brigády" si můžete prohlédnout v našem Fotoalbu. Všem, kteří se účastnili úklidu, velice děkujeme, že si dokázali najít čas a energii pro dobrou věc.

     • 9.6.2017
      • Informační schůzka při založení školy - seznámení s dětmi a pedagogickým sborem

       Informační schůzka při založení školy - seznámení s dětmi a pedagogickým sborem

       Dne 9.6.2017 proběhla první prohlídka prostor budoucí školy, kde se sešli zástupci rodičů, dětí a zřizovatel. Poté se všichni přesunuli do budovy MŠ Světýlko, kde byli rodiče seznámeni s dalšími podrobnostmi ohledně nově vznikající školy, zatímco děti se seznamovaly s jejich budoucí třídní učitelkou Janou Bublanovou a ředitelkou Hanou Hrozníčkovou.

     • 3. 9. 2018
      • První školní den

       První školní den jsme zahájili mší svatou v kostele sv. Martina. Poté jsme se přesunuli do budovy Základní školy, kde následoval další program, jako třeba úvodní slovo pana zřizovatele Ing. Bohumila Bobka, seznámení s pegagogickým sborem či pasování prvňáčků.